Textové pole: Kontakt
Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Ze života v domově - rok 2014-2015
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole:    Tříkrálová sbírka na podporu charity 
Klienti našeho domova se rovněž zapojili do celostátní sbírky na podporu dobročinných akcí, které organizuje Česká katolická charita. 4. 1. 2014 navštívili náš domov koledníci, jejichž návštěva byla letos doprovázena nejen milým dětským zpěvem, ale i hrou na hudební nástroje. Rovněž otcové františkáni posvětili na „Tři krále“ celý domov a na dveře příbytků jednotlivých klientů bylo napsáno posvěcenou křídou K + M + B + 2014 na znamení Božího požehnání do nového roku.
Fotogalerie
Vloženo 8. 3. 2014
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole:    Koncert skupiny Blaf
Ve středu 5. února byl z iniciativy p. Tománka zorganizován koncert skupiny BLAF, na němž zazněly písně ve slezském nářečí, a to nejen ty dobře známé jako Cug do Werku nebo Kolynda, ale také dvě zbrusu nové. Všem členům skupiny děkujeme za tuto akci pro radost druhým, která zúčastněné potěšila a připravila jim hezké chvilky. 
Fotogalerie
Vloženo 8. 3. 2014
Textové pole:    Před Popeleční středou jsme prožívali BÁL
Obyvatelé našeho domova, kteří mají rádi hudbu, divadlo a radostnou náladu, si to v pondělí 3. 3. ve 3 hodiny odpoledne namířili na 3. podlaží, protože tam se konal náš BÁL. Přišli také jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci, dobrovolníci a přátelé domova. Prvním bodem programu bylo divadelní představení „O sedmi zakletých princeznách“, do jehož přípravy se spolu se sestřičkami zapojili také naši ministranti a děvčata ze scholy. Představení se velmi líbilo. Po něm následoval další program, který je také „zvěčněn“ na přiložených fotografiích.
Fotogalerie
Vloženo 8. 3. 2014
Textové pole:    Postní duchovní obnova pro seniory
Od pondělí 31. března do středy 2. dubna probíhala v kapli domova sv. Alžběty postní duchovní obnova pro seniory a nemocné, jíž se účastnili nejen obyvatelé našeho domova, ale také přespolní návštěvníci. Vedl ji O. Abrahám, františkán z Katowic-Panewnik a téma, které zvolil, bylo „Eucharistie – naše posvěcení“. Kromě každodenní mše svaté s promluvou, adorací Nejsvětější Svátosti a společné modlitby svatého růžence či křížové cesty, mohli účastníci poslední den přijmout také svátost pomazání nemocných. Děkujeme otci Abrahámovi za jeho obětavou službu. Duchovně se mohli obnovit také zaměstnanci našeho domova, kteří prožili duchovní odpoledne pod vedením O. Kaliksta v klášteře otců františkánů v Jablunkově. 
Fotogalerie
Vloženo 16. 4. 2014
Textové pole:    Velikonoční výzdoba
Kromě duchovních příprav je náš domov (mimo prvního oddělení, na němž nyní probíhají stavební práce) i letos připraven a vyzdoben na Svátky svátků – Velikonoce. Klienti domova se sestrami, které je doprovázejí při kuchaření, se také zapojili do pečení beránků pro Charitu, díky čemuž malým dílkem pomohou potřebujícím ve Středoafrické republice. 
Fotogalerie
Vloženo 16. 4. 2014
Textové pole: nahoru
Textové pole:    Den našich maminek
Děti z nejbližší Mateřské školy si letos opět připravily pod vedením svých učitelek dojemný program pro maminky, který přišly představit také všem maminkám, které bydlí v našem domově - a nejen jim J. 
Nelenily ani naše seniorky kuchařky a u příležitosti Dne matek připravily jako občerstvení ke společnému posezení príma jablka v županu. Chutnala skvěle!

Fotogalerie
Vloženo 14. 6. 2014
Textové pole:    Pondělí po „Svatém Duchu“
Jak je v našich končinách zvykem, v neděli či pondělí svatodušní se scházejí příbuzní a známí u ohně a smaží se vaječina. Letos se nám díky krásnému počasí podařilo sejít se u ohně i s obyvateli našeho domova. Sluníčko naplno hřálo, ale ve stínu velkých stromů v parku bylo příjemně, vaječina byla výborná a posezením spojeným se soutěžením, písničkami a dalším programem nás provázela dobrá nálada. Byli s námi také dobrovolníci, kteří věrně přicházejí za obyvateli domova už sice v hojnějším počtu, ale stále jich ještě není dost, protože zatím je jich 20 a klientů 70. Je našim velkým přáním, aby každý klient, který si to přeje, měl někoho, kdo by mu věnoval chvilku jednou v týdnu. Pokud cítíte, že byste to mohli být Vy, neváhejte udělat znovu něco krásného pro druhého člověka a připojte se k nám. 

Fotogalerie
Vloženo 14. 6. 2014
Textové pole:    Pouť zaměstnanců domova na Turzovku
V pondělí 16. června se zaměstnanci domova se svými rodinnými příslušníky spolu se šesti řeholními sestrami vydali autobusem na pouť na Turzovku. Poutí nás provázel O. Symplicjusz OFM z kláštera františkánů v Cieszynie. Při mši sv. v tamější kapli Panny Marie jsme vyprošovali potřebné milosti všem, kteří v našem domově pracují, bydlí, jejich blízkým a také těm, kteří nás již předešli na věčnost. 

Fotogalerie
Vloženo 18. 6. 2014
Textové pole:    Beseda o jablunkovském kroji 
Tato beseda proběhla na konci června v prostorách našeho domova a jejím cílem bylo nejen zavzpomínat na časy, kdy naši předkové takovéto kroje šili a oblékali, ale také dozvědět se i něco víc o jejich historii, a především také zpříjemnit volný čas našim seniorům. Manželům Ježowiczovým moc děkujeme za velice zajímavé a poutavé vyprávění i "malou módní přehlídku."
Kdyby se doma u někoho z vás našel takovýto kroj, o kterém víte, že nebude využitý, můžete nám jej věnovat. Rádi ho vystavíme v našem malém klášterním muzeu.								s. Kamila
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2014
Textové pole:    Bramborové hody aneb „Brambory 100 x jinak“
10. července odpoledne to v okolí kláštera vonělo. S. Judyta spolu se s. Paulou zorganizovaly mini soutěž pro naše seniory Domova. Této soutěže o nejlepší kuchařský výrobek se zúčastnily 3 klienty domova a k pomoci měly 3 dobrovolnice. Každá měla vlastní recept na přípravu pokrmu. Podmínkou bylo, že jídlo musí být vyloženě bramborové. Na této akci je zajímavé nejen samo vaření a soutěžení, ale i hodnocení na základě ochutnávky, ke kterému je vyzván každý přihlížející. 
Taková akce by mohla být i víckrát do roka. Už se mi sbíhají sliny, a to o tom jen píšu. Když se mrknete na naše snímky, myslím, že na tom budete stejně:)
									s. Kamila 
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2014
Textové pole:    Koncert Jablunkovanky
V neděli 20. července jsme se opět po roce mohli zaposlouchat do písní v podání dechové kapely Jablunkovanka. Hudebníkům i zpěvákům velice děkujeme a obdivujeme jejich obětavost a nadšení, s nimiž své písně prezentují a dělí se s druhými talentem, kterým je Bůh obdařil.
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2014
Textové pole:    Jedna terapie navíc
V létě jsme měli možnost rozšířit nabídku terapeutických aktivit o jednu zvlášť zajímavou - Lízoterapii. Jak jsme k ní přišli? Sestra Josefka dostala k narozeninám nevšední dárek – kozu Lízu (zbarvenou stejně jako naše oblečení). Brzy se stala oblíbenkyní nejen svých spolubydlících na hospodářství (pejsků, krav a slepic), ale také sestřiček, návštěvníků našeho kláštera, domova a zvláště jeho obyvatel.
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    Den Jabka a prezentace sociálních služeb
Ani letos jednu zářijovou sobotu nechyběli zástupci našeho domova na dni Jabka. Klienti se mohli pochlubit svými výrobky, které přichystali pro radost druhým. Se zájmem sledovali připravený program a také si pochutnali na prodávaných specialitách. Již před tímto dnem to v domově krásně vonělo, neboť klientky spolu se sestřičkami připravily dobroty z jablek do soutěže o nejlepší výrobek z tohoto ovoce. 
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    V parku opět zavoněly opékané párky
Tato oblíbená aktivita bývá, jakmile ji naplánujeme, téměř pokaždé ohrožována nepříznivým počasím – proto jsme ji letos neplánovali dopředu a využili jednoho z posledních letních slunečných dnů. Obyvatelé domova byli moc spokojeni. Dostalo se i na ty, kteří pro svůj zdravotní stav museli zůstat doma - i oni si mohli pochutnat na voňavých párcích. Nechybělo ani pivo pro dobré trávení a zábavný program.
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    Koncert klientů domova z Vlaštoviček
V rámci týdne sociálních služeb, jehož organizace se ujala jablunkovská Charita, měli obyvatelé našeho domova i sestry možnost účastnit se hudebního programu, který připravili nevidomí klienti z domova ve Vlaštovičkách u Opavy. Děkujeme organizátorům i vystupujícím za jejich obětavost a krásné vystoupení.
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    Už je tomu 10 let...
30. září jsme spolu s klienty, zaměstnanci i věřícími, kteří přijali naše pozvání, poděkovali při slavnostní mši sv. za deset let od posvěcení kaple našeho domova, kdy se na tomto místě obětuje, daruje a zůstává s námi a pro nás v Nejsvětější svátosti oltářní živý Pán Ježíš, za kterým zde můžeme kdykoli přijít a být s Ním. Mši sv. sloužil O. Symplicjusz – nový františkán, který nyní působí v naší farnosti a stará se o naše duše. Přejeme mu, aby našel v Jablunkově otevřená srdce toužící po Trojjediném Bohu, po Božím Slově, po svátostném životě a mohl nám pomáhat na cestě „domů“, do náruče věčné Lásky. 
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    Praxe studentů a výlety klientů
Od 13. října již třetím rokem absolvují v našem domově týdenní praxe studenti VOŠ sociální „Caritas“ z Olomouce. Letos se u nás vystřídá 15 studentů a studentek. Hned první dva studenti měli kromě jiných teoretických i praktických aktivit příležitost účastnit se jako doprovázející výletu obyvatel domova do ZOO v Ostravě. Přestože chvílemi drobně mrholilo, neubralo to zúčastněným na hezkém zážitku tohoto dne. Další dvojice, tentokrát dvě dívky, zase doprovázely zájemce z řad klientů na Turzovku, kam jsme pro velký zájem jeli třemi auty. Klienti byli velmi rádi, že se mohli dostat na toto jimi velmi oblíbené poutní místo. 
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    Náš domov oslavil už své 23. narozeniny
Ať se nám to chce či nechce věřit, 4. listopadu už uplynulo 23 let od chvíle, kdy práh nového domova pro seniory – Domova sv. Alžběty - jak jsme ho nazvali, překročili jeho první obyvatelé. V předvečer jsme výročí oslavili s klienty, jejich rodinnými příslušníky, zaměstnanci, dobrovolníky a přáteli při společném setkání na 3. podlaží. Sestry připravily představení „Tako se normalno rodzinka 2“, která volně navazovala na tu z předchozího roku. Tentokrát se rodinka vydala do Prahy. Jak to probíhalo, se můžete domyslet při prohlížení fotek. Děkujeme p. Waszutovi za to, že opět hudbou, zpěvem i slovem doprovázel další část programu.
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme…
První listopadové dny jsme se řídili slovy písně v nadpisu. Obyvatelé, kteří měli zájem a byli schopni aspoň na vozíku se dostat autem na hřbitov, navštívili v hojném počtu hroby svých blízkých a zavzpomínali na ty, kteří je předešli na věčnost. 
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    Finanční podpora z Moravskoslezského kraje
Touto cestou Vás chceme rovněž informovat o tom, že se nám podařilo uspět ve vyhlášeném dotačním programu Moravskoslezského kraje, který byl zaměřen na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v našem kraji. Do výběrového řízení jsme se přihlásili s projektem „Výměna podlahové krytiny“ a díky finančním prostředkům ve výši 100 tisíc korun se nám podařilo vyměnit podlahovou krytinu na devíti pokojích a v jedné jídelně domova. Výměnou poškozené dosluhující podlahové krytiny za krytinu splňující požadované podmínky zatížení došlo k odstranění rizika pádu a ke zvýšení kvality poskytování sociálních služeb klientům našeho domova. Rovněž tento projekt přispěl k vytvoření příjemného prostředí domova pro jeho obyvatele. Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnuté finanční prostředky.
Více o projektu se můžete dočíst zde:
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    Štědrý večer a radostné vánoční období
Po celý advent jsme se snažili, aby bylo všechno kolem nás, ale hlavně v nás – v našem nitru - připraveno na chvíli, kdy zasedneme k štědrovečernímu stolu, abychom si opět po roce připomněli a společně slavili příchod našeho Spasitele na tento svět. 
Večeři jsme zahájili v 15:30 na třech místech - na každém patře, kde nás očekávali klienti našeho domova v krásně vyzdobených jídelnách. Po společné modlitbě, vánočním přání při lámání vanočních oplatků a slavnostní večeři jsme si s chutí spolu s obyvateli domova zazpívali první koledy v tento vánoční čas. 
Vyzdobené však nebyly pouze jídelny, ale každé místo, kde se obyvatelé setkávají spolu se svými spolubydlícími, blízkými i návštěvami. Jak se nám to letos podařilo, můžete posloudit sami, když si prohlédnete fotogalerii. 
K milé a radostné vánoční atmosféře opět nechyběla různá vystoupení, jak v kostele, tak v kapli domova. Na půlnoční opět zazpívala „Lipka”, na sv. Štěpána „chór parafialny”, na svátek Svaté rodiny „Rozmarynek” a manželské dvojice si opět obnovily své manželské sliby a celé rodiny pak obdržely zvláštní požehnání. Hned v neděli po novém roce zazpíval sbor „Melodia” a v pondělí 5. ledna odpoledne český farní chrámový sbor v kapli domova. Nechyběli také naši přátelé skupiny „Blaf”, kteří přišli se svým programem připraveným pro obyvatele našeho domova 22. ledna. Fotogalerie
Mezitím proběhla i v našem domově tříkrálová sbírka a naši duchovní otcové požehnali každý pokoj domova i místnosti, kde klienti tráví svůj volný čas při koledování. Fotogalerie
Ve středu 21. ledna obyvatelé našeho domova měli možnost spolu se sestřičkami se pomodlit během adorace sv. růženec a duchovně se připravit na mši svatou s  modlitbou o uzdravení a přímluvnými modlitbami, která se konala v kapli domova o týden později 28. ledna. Mši svatou sloužil O. Symplicjusz OFM. 
Všem, kteří se přičinili jakýmkoliv způsobem k radostné a pokojné atmosféře v domově, kostele a hlavně v našich srdcích upřímně děkujeme.
Vloženo 14. 2. 2015
Textové pole:    Pouť do Salajky
V neděli 4. května se konala na Salajce jarní pouť ke cti Nalezení sv. Kříže. Znovu se jí kromě sester, které šly pěšky, účastnili i zájemci z řad obyvatel našeho domova, kteří zde dorazili na mši sv. v 11:00 červeným autem v doprovodu sestřiček. 
Fotogalerie
Vloženo 14. 5. 2014
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Poskytovaná péče