Textové pole: NAHORU
Textové pole: 	Co je to dobrovolnictví?
Je to svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností lidem, kteří to potřebují. Nezískává finanční odměnu, ale dobrý pocit z pomoci ostatním, cenné zkušenosti, nová přátelství. Dobrovolníci nenahrazují personál, ale přinášejí něco navíc. Obohacují nejen ty, kteří to potřebují, ale i sami sebe.
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Poskytovaná péče
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Dobrovolníci v Domově sv. Alžběty
Od srpna 2006 přichází do Domova sv. Alžběty v Jablunkově několik dobrovolnic. Některé se pravidelně zapojují do společných volnočasových aktivit klientů domova, při nichž se vytvářejí zajímavé rukodělné výrobky, pomáhají při soutěžích apod. Jiné navštěvují konkrétní seniory a tráví s nimi volný čas. Vytvářejí pro ně program, pomáhají jim začít s novými koníčky, mohou s nimi chodit na procházky, komunikují spolu, čtou knihy a časopisy, anebo jen naslouchají. Často se tak vytvoří velice blízký vztah mezi klientem a dobrovolníkem. 
Textové pole: Kdo se může stát dobrovolníkem?
Pokud máte chvilku volného času, který byste chtěli věnovat druhým, staňte se i vy dobrovolníky v našem domově. 

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 558 357 402 nebo na adrese alzbetinky@seznam.cz

Dobrovolnictví zaštiťuje
Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku, které má s dobrovolnickou činností dlouholeté zkušenosti a pro dobrovolníky rovněž zajišťuje školení, supervizi, pojištění a proplácení cestovného.
Textové pole: Supervize
Pravidelně se konají tzv. supervizní setkání dobrovolníků. Cílem pravidelného setkávání je především zpětná vazba od dobrovolníků, kde je společně sdílena a hodnocena práce dobrovolníků, řeší se problémy, na které narazili při své činnosti, předávají si své zkušenosti. Dále může supervize sloužit jako motivace k dobrovolné činnosti a zároveň ochrana klienta před neadekvátní aktivitou dobrovolníka apod.