Textové pole: Ze života v domově - rok 2010
Textové pole: nahoru
Textové pole:    Příprava na velikonoce
Do výzdob domova a příprav na velikonoční svátky se aktivně zapojují také naši klienti.
Fotogalerie
Vloženo 30. 3. 2010
Textové pole:    Setkání dobrovolníků
Ve čtvrtek 14. ledna se v našem domově konalo výroční setkání dobrovolníků, kteří přicházejí do domova a věnují svůj volný čas klientům. Setkání se účastnili také zástupci Dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku, kteří rovněž zajistili hezký kulturní program. V současné době do domova pravidelně dochází 12 dobrovolnic, které v roce 2009 klientům věnovaly 470 hodin. Za to jim patří náš upřímný dík.
Fotogalerie
Vloženo 15. 2. 2010
Textové pole:    Ziarenko
V sobotu 16. ledna opět přišly mezi nás děti z „Ziarenka“ v doprovodu svých rodičů a zazpívaly klientům domova pro radost. Děkujeme všem zpěváčkům, jejich rodičům a zejména p. Szymonikové z Třince, která tato vystoupení organizuje.
Fotogalerie
Vloženo 15. 2. 2010
Textové pole:    Přednáška na téma židovství
V rámci projektu „Volný čas seniorů v Domově sv. Alžběty“, jehož hlavní realizátorkou je dobrovolnice docházející do domova ing. Ingrid Pastuszková, se dne 24. 3. konala první přednáška nazvaná „Židovství“. Tematiku klientům poutavě přiblížil p. ing. Mgr. Josef Byrtus. Mezi jiným se mohli dozvědět také o osudu židovského hřbitova v Jablunkově. Přednášejícímu patří naše upřímné poděkování. 
Fotogalerie
Vloženo 30. 3. 2010
Textové pole:    Děti přinášejí radost seniorům
8. dubna přišly děti z polské základní školy z Jablunkova s „gojiczkym“.
17. dubna se na všech poschodích našeho domova ozýval živý zpěv dětí ze skupinky „Ziarenka“ z Třinecka.
11. května přišly děti z Mateřské školy v Jablunkově s milým programem připraveným ke dni matek.
Díky všem účinkujícím i těm, kteří v „zákulisí“ všechna vystoupení připravují a nacvičují.
Fotogalerie
Vloženo 13. 5. 2010
Textové pole:    Miasteczko Pyrczyce
V pondělí 19. dubna měli klienti našeho domova příležitost shlédnout scénku „Miasteczko Pyrczyce aneb Jak Francek Gibas był u cysorza“ (podle Karola Piegzy) a prožít veselé odpoledne s živou hudbou a zábavným programem.
Fotogalerie
Vloženo 13. 5. 2010
Textové pole:    Duchovní obnova pro zaměstnance (22. - 23. června)
Letošní duchovní obnovu pro zaměstnance domova na téma „Boží dar“ vedl tentokrát P. Jan Svoboda, kterému děkujeme za to, že přijal naše pozvání a stal se zprostředkovatelem Božích milostí a vnitřního obohacení.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2010
Textové pole:    Opékání párků s klienty 
V pondělí 28. června, kdy to v našem parku opět zavonělo vůní opékaných buřtů, téměř všechny pokoje domova zůstaly prázdné. Prožili jsme hezké společné chvíle s občerstvením, písničkami a soutěžením.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2010
Textové pole:    Pouť do Frýdku
V sobotu 3. července se konala pouť věřících našeho frýdeckého děkanátu do baziliky Panny Marie ve Frýdku. K poutníkům se připojily také klientky našeho domova se s. Faustynou, s. Ludmilou a s. Laurencií, které je doprovázely.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2010
Textové pole:    Kuchařská soutěž
Ve čtvrtek 8. července proběhla v kuchyňce domova v rámci projektu „Láska prochází žaludkem“ kuchařská soutěž, do které se ochotně zapojily dobrovolnice, které přicházejí za klienty našeho domova. Podle receptů našich klientek-kuchařek dobrovolnice připravily speciality, z nichž odborná porota vyhodnotila nejlepší pochoutku. Určitě to nebylo naposled.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2010
Textové pole:    Šikovné ruce 
Ve středu 18. 8. měli obyvatelé domova i další návštěvníci příležitost obdivovat kouzelnické umění pana Jana Adamce. 

Fotogalerie
Vloženo 14. 9. 2010
Textové pole:    Auto znovu v pohybu
Ve čtvrtek 19. 8. se několik našich klientů vydalo na projížďku autem domova. Zajímavými terči, ke kterým zamířili, se stalo především nové mostecké muzeum a hotel Grůň.

Fotogalerie
Vloženo 14. 9. 2010
Textové pole:    Dárky pro radost
V rámci projektu „Trávení volného času seniorů“ připravily naše klientky na 12. září milé překvapení k svátku svým 12-ti spoluobyvatelkám Mariím v podobě hezkých vlastnoručně svázaných kytiček doplněných přáníčky. 

Fotogalerie
Vloženo 14. 9. 2010
Textové pole:    Předáváme si zkušenosti
Ve čtvrtek 16. září zavítaly do našeho domova pracovnice Charity Nový Hrozenkov, kterým jsme se snažily přiblížit život v našem domově. Za hezky prožitý den plný sdílení a vzájemné výměny zkušeností při poskytování sociálních služeb děkujeme všem účastnicím.
Fotogalerie
Vloženo 14. 10. 2010
Textové pole:    Vánoční koncerty pěveckých sborů
K vánočním tradicím v našem domově patří koncerty koled v podání našich farních sborů. Ve středu 29. prosince nám zazpívali koledy a zahráli humornou divadelní scénku členové polského chrámového sboru a v sobotu 8. ledna jsme měli možnost poslouchat koledy v podání českého chrámového sboru. V neděli 9. ledna po mši sv. se uskutečnil koncert pěveckého sboru MELODIA z Návsí. Srdečně všem děkujeme. 
Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2011
Textové pole:    Štědrý večer nastal...
Po štědré večeři spojené se vzájemným přáním Božího požehnání, radosti a pokoje zazníval zpěv vánočních koled ze všech pater našeho domova. Klienti mohli najít pod stromečkem několik zábavných a aktivizačních her, kterou doplnil také jeden plyšový domácí mazlíček.
Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2011
Textové pole:    Vánoční besídka dětí u nás
Učitelky a děti Základní školy v Písku, Polské základní školy v Jablunkově a Mateřské školy v Jablunkově zpříjemnili našim klientům předvánoční pondělní dopoledne koledami, verši a zamyšleními nad poselstvím vánoc. 
Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2011
Textové pole:    Obdarováváme se navzájem
„Sv. Mikuláš“ v doprovodu andělů se v rámci hudebního programu objevil s malým předstihem v našem domově už 2. prosince zásluhou studentek a učitelského sboru zdravotnické školy v Čadci. Do klášterního kostela sv. Josefa pak vstoupil v neděli 5. prosince po mši svaté, aby rozdal dárečky všem malým návštěvníkům bohoslužby, a odpoledne znovu navštívil náš domov spolu s dětmi a mládeží naší farnosti, kteří klientům přichystali i krátké představení. Děkujeme všem, kteří se rozhodli dělat radost druhým.
Fotogalerie
Vloženo 13. 12. 2010
Textové pole:    Od otevření domova uplynulo již 19 let
V listopadu jsme si připomněli 19. výročí otevření našeho domova pro seniory. Při této příležitosti mohli také obyvatelé domova shlédnout představení o sv. Anežce, které letos už potřetí zahrály sestry, děti a mladí naší farnosti. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 12. 2010
Textové pole:    Vzpomínka na naše blízké
Díky krásnému počasí, které vládlo na přelomu října a listopadu, se mnoho klientů vydalo autem domova na návštěvu okolních hřbitovů, kde zavzpomínali a pomodlili se za duše svých blízkých.
Fotogalerie
Vloženo 13. 11. 2010
Textové pole:    Poděkování farníkům z Třince
Chceme také veřejně poděkovat třineckým farníkům, kteří uspořádali sbírku vánočních dárků pro naše klienty. Čas obětovaný druhým lidem není nikdy časem ztraceným. „Buďme zde pro druhé. Vždyť Bůh přišel na zem, aby tady byl pro nás“. Těmi slovy by se dalo parafrázovat myšlenku sv. Alžběty, patronky našeho řádu. (Z článku do třineckého farního časopisu Most)
Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2011
Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Poskytovaná péče