Textové pole: Kontakt
Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Ze života v domově - rok 2013
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole:    Žehnání domu a tříkrálová sbírka
U příležitosti Slavnosti Tří králů naši duchovní správcové posvětili celý dům a také nechyběli malí koledníci se svými rodiči, kteří za námi přišli v rámci Tříkrálové sbírky.
Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2013
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole: p o k r a č o v á n í
Textové pole:    Masopustní karneval
Na konci masopustu sestry připravily především pro klienty domova, ale také pro jejich blízké a pro zaměstnance divadelní představení pohádky O dvanácti měsíčkách. Z doslechu to vypadá, že se líbila. Po pohádce následoval hudební program připravený jablunkovskou skupinou BLAF. Jménem našeho domova i všech, kteří přišli a mohli si je poslechnout a pobavit se, děkujeme členům skupiny za to, že nám věnovali svůj čas a um jako sponzorský dar. 
Fotogalerie
Vloženo 14. 2. 2013
Textové pole:    Duchovní obnova
V období od 28. února do 2. března se v kapli Domova sv. Alžběty konala postní duchovní obnova pro obyvatele našeho domova a další zájemce, kteří měli možnost se k nim připojit. Obnovu vedl Otec františkán Andrzej Trzęsicki. 
Zaměstnanci domova mohli prožít duchovní odpoledne 13. března a průvodcem jim byl P. ThLic. Václav Tomiczek, ostravský nemocniční kaplan.
Děkujeme kněžím, kteří přijali pozvání, a tak měli účastníci možnost prohloubit svůj vztah s Kristem.
Fotogalerie
Vloženo 22. 3. 2013

Textové pole:    Gojiczek
Ve velikonočním týdnu dne 5. dubna přišly děti polské základní školy v Jablunkově velikonočním programem udělat radost obyvatelům našeho domova. Děkujeme za radostné setkání.
Fotogalerie
Vloženo 24. 4. 2013
Textové pole:    Jarní pouť do Salajky
Květnové pouti ke cti Nalezení sv. Kříže do Salajky se také díky krásnému počasí účastnilo více jak sto pěších poutníků. Letos byl mezi nimi také pan farář P. Janusz Kiwak, což bylo pro farníky velkým povzbuzením. Auto našeho domova pro velký zájem obyvatel vyjelo dvakrát a klienti se tak mohli připojit k účastníkům slavnostní mše svaté. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 5. 2013
Textové pole:    V uplakaném květnu přeci jenom venku
Měsíc květen bývá převážně už příjemně teplý a klienti tráví mnoho času venku na čerstvém vzduchu. Letos tomu tak díky převážně studenému a deštivému počasí nebylo. Přece se nám však podařilo využít několik krásných májových dnů i ke společným akcím mimo domov. Jedno milé setkání proběhlo u lurdské jeskyně v parku domova – bylo spojené s pochutnáním si na bábovkách, které klientky upekly v rámci kuchařských aktivit, další bylo např. spojené s procvičováním paměti, kde měly náskok švadlenky, neboť se poznávaly druhy látek… 
Fotogalerie
Vloženo 13. 6. 2013
Textové pole:    Pouť na Turzovku
Velmi se též vydařil výlet na poutní místo Turzovka – čekalo se na krásné počasí a jeden den přeci jen vyšel – 29. května ráno se naše červené auto se sedmi klienty, řidičem a doprovodem vydalo na pouť. Odpoledne se všichni plni krásných zážitků a spokojeni s dobře využitého času vrátili domů… Některé klientky byly na Turzovce ve svých mladých letech a nevěřily, že se tam ještě někdy budou moci podívat… Těší nás, že můžeme obyvatelům domova dělat tímto způsobem radost a odměnou jsou nám jejich usměvavé tváře… A nyní už netrpělivě očekáváme, kdy se budeme moci setkat v parku domova na opožděné „svatodušní“ vaječině.
Fotogalerie
Vloženo 13. 6. 2013
Textové pole:    Letošní den matek
Ke dni matek přišly zazpívat obyvatelkám našeho domova děti se souboru „Ziarenka“ z Třince a okolí. Všichni obdivovali pěvecké a hudební talenty těchto malých dětí a měli radost z jejich milé přítomnosti. Děkujeme všem, kteří tuto akci zorganizovali.
Fotogalerie
Vloženo 13. 6. 2013
Textové pole:    Duchovní obnova pro zaměstnance našeho domova
20. června měli naši civilní zaměstnanci a několik sester, které se k nim připojily, možnost prožít duchovní odpoledne v hlučínském děkanátu. Navštívili nově postavený kostel a jeho zázemí v Darkovicích a poté farní kostel v Hati. Duchovní obnovou je provázel Mons. P. Jan Svoboda, který připravil nevšední duchovní program spojený s adorací a slavnostní mší svatou. Děkujeme Jemu i všem, kteří se podíleli na zorganizování obnovy, neboť mnozí z nás zde mohli prožili vzácné chvíle, na které se jen tak nezapomíná...
Fotogalerie
Vloženo 18. 7. 2013
Textové pole:    Smažení vaječiny
V pondělí 8. července bylo v okolí domova veselo – opět se „vystěhovali“ téměř všichni jeho obyvatelé do parku, kde si kromě připraveného programu spojeného se zpěvem a soutěžemi pochutnali na výborné vaječince… Všichni věříme, že se letos podobná akce ještě aspoň jednou zopakuje, neboť patří k těm nejoblíbenějším…
Fotogalerie
Vloženo 18. 7. 2013
Textové pole:    Koncert pro náš domov v podání Jablunkovanky
Hezké odpoledne jsme mohli strávit v sobotu 27. 7., kdy nám na nádvoří zahrála Jablunkovanka a zazpívali její sólisté. Nenechali se odradit ani velkým horkem, které jim vystoupení ztěžovalo, za což jim patří naše uznání. Za krásné vystoupení děkujeme jménem všech klientů i zaměstnanců domova, kteří si mohli koncert poslechnout.
Fotogalerie
Vloženo 22. 8. 2013
Textové pole:    Gorolski śpiywani
V pátek odpoledne před zahájením „Gorolskiego święta“ přijeli Górole zazpívat klientům našeho domova gorolské písně na vyzdobeném voze s dvěma krásnými hnědáky. Děkujeme jim za radost, kterou vnesli svým zpěvem za doprovodu hudebních nástrojů i za příležitost vyzkoušet, jak se na tom jejich voze sedí... 
Fotogalerie
Vloženo 22. 8. 2013
Textové pole:    Užitečně trávený čas
Někteří klienti našeho domova se ochotně zapojují při zpracovávání letošní hojné úrody angreštu, fazolí a jablek. Klientky, které rády kuchtí, napekly spolu se sestřičkami srdíčka pro radost u příležitosti svátku sv. Anny, který zároveň slavíme jako den babiček, a nyní se chystají na soutěžní pečení bramborových specialit. Jiné zase připravují různé předměty pro radost druhým, jež si budete moci vybrat na tradičním Dnu Jabka, který se koná 13. září, kde bude i naše sociální služba opět prezentována.
Fotogalerie
Vloženo 22. 8. 2013
Textové pole:    Bramborové soutěžení
Tématem letošní kuchařské soutěže byly bramborové speciality. Zapojili se do ní klienti domova, kteří měli k dispozici pomocnici z řad dobrovolníků. Soutěž byla velmi napínavá a porotcům, kteří měli bodováním posoudit nejlepší výrobek, připadl nelehký úkol. Všechny pokrmy chutnaly výborně, a proto gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným kuchařkám! 
Fotogalerie
Vloženo 17. 9. 2013
Textové pole:    Jabkový pátek
Ráno 13. září 2013 jsme se probudili do nového dne se zataženou oblohou a všechny předpovědi nasvědčovaly tomu, že se letošní Jabkový den pořádaný naším městem příliš nevydaří. Dopoledne poprchávalo, přesto se u radnice stavěly stánky, kde měli jednotliví poskytovatelé sociálních služeb prezentovat své počínání. Z našeho domova vyjelo auto hned ráno s výrobky, které klientky se sestřičkami připravily do soutěže o nejlepší pokrm z jablek. Ve 14:00, kdy byl naplánován další odjezd auta s výrobky klientů vytvořených v rámci volnočasových aktivit pro radost druhým právě na tuto akci, však už krásně prosvítalo sluníčko a déšť se přesunul mimo Jablunkovsko. Jabkového dne se tak kromě sester mohli zúčastnit také mnozí naši klienti - ti, kteří něco pro tento den vyráběli, ti, kteří si tam chtěli pochutnat na různých dobrotách (šlo především o výborné placky), poslechnout si doprovodný folklorní program nebo se dozvědět, jak dopadla letošní soutěž. Naše speciality z jablek vyhrály 2. a 3. místo. Obdarované klientky měly velkou radost.
Fotogalerie
Vloženo 17. 9. 2013
Textové pole:    Párky v parku
V úterý 8. 10. bylo jako v létě. Dopoledne se nám podařilo sklidit ze zahrady řepu, a protože jsme pro dřívější nepříznivé počasí nemohli uskutečnit tolik oblíbenou akci – opékání párků – rozhodli jsme se odpoledne ještě vyvést do nádherně podzimně zbarveného parku téměř všechny klienty domova a při společném posezení u ohně za zpěvu a povídání si pochutnat na voňavých párcích.
Fotogalerie
Vloženo 29. 10. 2013
Textové pole:    Pěší i automobilová pouť na Salajku
V neděli 15. září se znovu několik našich sester přidalo k pěší pouti, jejímž cílem byl kostel sv. Kříže na Salajce. Pouti se také účastnili i naši klienti, kteří zde přijeli autem domova na mši svatou v 11 hodin.
Fotogalerie
Vloženo 29. 10. 2013
Textové pole:    Milí přátelé, chceme Vás tímto informovat, že jsme uspěli v projektu zaměřeném na tříleté povinné vzdělávání našich pracovníků, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky

Název projektu: „Vzdělávání v sociálních službách – Konvent sester alžbětinek v Jablunkově“
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00094
Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Popis projektu: 
Hlavním cílem projektu je zvýšením odborných znalostí a dovedností sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků v sociálních službách zkvalitnit poskytované sociální služby, a zajistit tak důstojný život sociálně vyloučených osob – seniorů, kteří našli svůj nový domov v Domově sv. Alžběty, který provozujeme.
Předmětem projektu je realizace odborného vzdělávání pracovníků v oblasti péče o seniory, osoby s různými druhy demence a aktivizace uživatelů sociálních služeb. V rámci projektu bude rovněž realizováno kvalifikační vzdělávání pro tři pracovníky v sociálních službách. 
Realizací vzdělávání chceme rovněž přispět k účinnější komunikaci mezi uživateli a pracovníky, kteří jim poskytují potřebnou péči, a podpořit osobnostní rozvoj pracovníků pro zvýšení efektivity pracovních činností a týmovosti pracovního kolektivu.
Projektem bude podpořeno 33 pracovníků (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci), kteří absolvují vzdělávání nadefinované jejich vzdělávacími potřebami v rámci přípravy plánu zákonem stanoveného dalšího vzdělávání pro léta 2013-2015, a 3 provozní pracovníci, kteří budou v rámci kvalifikačního vzdělávání přeřazeni na pozici pracovník v sociálních službách. Celkem bude tedy podpořeno 36 zaměstnanců poskytujících službu klientům Domova sv. Alžběty.
Inovativnost projektu shledáváme v možnosti realizovat uzavřené kurzy pro širokou skupinu pracovníků, zaměřené na problematiku, která byla definována jejich vzdělávacími potřebami. Vzhledem k realizaci vzdělávání v místě výkonu pracovní činnosti pracovníků považujeme jako inspirativní setkání praxe a teorie v místě výkonu sociální péče, a současně možnost nastínění objektivního pohledu lektora, který jako odborník v dané oblasti může pracovníky obohatit o praxi v jiných zařízeních poskytujících sociální služby. Díky možnosti vlastního plánování harmonogramu vzdělávání, který můžeme přizpůsobit provozu domova, mohou pracovníci lépe zkoordinovat své pracovní a soukromé aktivity.
Děkujeme všem, kteří tento projekt podpořili, a věříme, že se nám podaří zdárně jej realizovat hlavně ke spokojenosti klientů našeho domova.

Za Konvent sester alžbětinek v Jablunkově: 
s. M. Imelda Anna Bojková – koordinátorka vzdělávání v rámci projektuFotogalerie
Vloženo 29. 10. 2013

Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Poskytovaná péče