Textové pole: Kontakt
Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Ze života v domově - rok 2017
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole:    Den matek
V květnu navštívily klientky našeho domova děti Mateřských školy z Jablunkova, aby jim popřály ke dni maminek a zahrály a zazpívaly všem pro radost. Děkujeme zejména učitelkám, které tímto způsobem učí děti také úctě k seniorům. 
Fotogalerie
 Vloženo 26. 5. 2017
Textové pole:    Amatérský divadelní soubor - Ursus centrum Dolní Lomná
V pondělí 8. května navštívil náš domov amatérský divadelní soubor se svým divadelním představením „Škubačky” a “Zabijačka” na téma kulturní a přírodní dědictví Beskyd. Klienty našeho domova čekalo také zpívání lidových písní za doprovodu harmoniky a houslí. Klienti připravili pro hosty malé pohoštění. Děkujeme všem účinkujícím za příjemný program, s nímž se podělili s klienty domova. 
Fotogalerie
 Vloženo 26. 5. 2017
Textové pole:    Pěší pouť po Evropě s p. Martynkem
Na pozvání dobrovolníků navštívil náš domov dne 27. dubna v rámci volnočasových programů p. Roman Martynek, který s obyvateli našeho domova sdílel své zážitky z pouti po Evropě. Děkujeme za zajímavé vyprávění.
Textové pole:    Benefiční koncert
V neděli 23. dubna v 18:30 ve farním kostele se uskutečnil benefiční koncert pod záštitou města Jablunkova a poslankyně PS PČR Pavly Golasowské. Účinkovali p. Marian Jurečka, ministr zemědělství a jeho hosté. Výtěžek koncertu ve výši 56 130 Kč bude věnován na nákup Plošiny k automobilu FORD Transit, která usnadní převoz klientů našeho domova upoutaných na vozík. Celkové náklady projektu činí 182 850 Kč. Věříme, že se nám podaří sehnat i další finanční prostředky pro tento účel. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na tomto projektu podílejí.
Před osmi lety se nám podařilo zakoupit pro seniory, kteří tráví podzim svého života v našem domově, jenž je součástí klášterní budovy, devítimístný FORD Tranzit s úpravou pro 2 vozíky. Přesun vozíčkářů do auta je však pro obsluhu velmi náročný a nebezpečný - po ližinách. Pro usnadnění přesunu klientů na vozíku do auta chceme zakoupit elektrohydraulickou automatickou plošinu AUTOLIFT a zároveň pomocný schůdek k bočním dveřím pro bezproblémový bezpečný vstup seniorů do auta bočními dveřmi. Auto klienti využívají k převozu na nákupy, k návštěvě lékaře nebo vyjížďkám na kratší výlety na oblíbená místa, k návštěvě svých blízkých apod. Projekt chceme realizovat v roce 2017.
Článek a fotografie na stránkách města
Článek a fotografie v Hutníku
 Vloženo 26. 5. 2017
Textové pole:    ZDE si můžete prohlédnout Velikonoční výzdobu našeho domova a také velikonoční překvapení dětí, které nám přišly popřát
Textové pole:    Dochovní obnova v postní době
se opět neobešla bez duchovní obnovy pro klienty našeho domova a další zájemci. Letos jí vedl O. Henryk OFM.
Fotogalerie
 Vloženo 26. 5. 2017
Textové pole:    Havířovské babky 
Ještě před postní dobou 23. února nás navštívily dámy z Havířova a okolí se svým vystoupením, které se klientům líbilo. Děkujeme Vám za vystoupení, které nám přiblížilo kousek folklóru z Havířova a okolí. 
Fotogalerie
 Vloženo 26. 5. 2017
Textové pole:    Ostatkový bál
Letos jsme ostatkový bál trošku uspíšili – byl už 20. února. Začínal tradičně divadlem, jehož autorka - s. Miriam – je s ostatními sestrami také nacvičila. Poté následovala hudba, tanec, různé hry… mrkněte se, pokud chcete sem.
Fotogalerie
 Vloženo 26. 5. 2017
Textové pole:    Poslední půlrok v Domově sv. Alžběty:

1. června jsme se v hojném počtu shromáždili v parku u našeho domova, abychom spolu s jeho obyvateli mohli podle zdejších zvyků spojených se Slavnosti Ducha Svatého usmažit vaječinu, pochutnat si na ní a společně prožít radostné odpoledne s rodinnými příslušníky i dobrovolníky klientů domova. 
Fotogalerie

Také letos na začátek „Gorolskiego Święta” nás navštívili gorole na dvou ozdobených vozech s koňským spřežením a obyvatele domova si rádi spolu s nimi zazpívali známé gorolské písničky. Děkujeme, že na nás pamatujete. Příští rok přijeďte opět.
Fotogalerie

Klienti domova se v rámci volnočasových aktivit rádi zapojují do drobných prací spojených se sklizní zeleniny či ovoce a také bylinek, které připravujeme pro zimní období. Můžete se podívat, jak škrábou jablka či čistí angrešt na kompot, připravují fazolky ke konzervaci, loupou ořechy nebo otrhávají bylinky… Rovněž nám pomáhali v přípravách na setkání mládeže, na něž jsme napekli perníčky s růží, symbolem sv. Alžběty, patronky našeho řádu i domova.
Fotogalerie

Letos jsme také nechyběli na Dni JABKA, který probíhal za radnicí v sobotu 16. září, a je každoročně spojen s prezentací sociálních služeb, které působí v našem městě. Zájemcům jsme mohli nabídnout informace o našem domově, mohli se zapojit do připravené ankety a také si odnést z této akce něco pro radost z výrobků, které tvoří klienti našeho domova s pomocí sestřiček a dobrovolníků. Obyvatelé našeho domova měli na oplátku příležitost pochutnat si na nějaké dobrotě, které byly k dispozici. Rovněž jsme i letos soutěžili o nejlepší pokrm či nápoj z jablek. Největší úspěch slavil námi vyrobený mošt. Děkujeme za ocenění i odměnu, kterou jsme si přinesli domů.
Fotogalerie

V září si připomínají svůj svátek všechny ženy a dívky, které nosí jméno Marie. A protože se toto jméno mezi obyvatelkami domova vyskytuje nejvíce, připravili jsme i letos k této příležitosti společný program nejen pro Marie. 
Fotogalerie

Říjen je měsícem, kdy se sklízí velká část úrody. Letošní úroda brambor byla opravdu hojná. Naše klientky spolu s dobrovolnicemi si zasoutěžily o nejlepší výrobek z brambor. Na své si přišli hlavně ti, kteří tyto dobroty ochutnávali a hodnotili. Děkujeme, bylo to výborné! 
Fotogalerie

Počátkem října se nám podařilo zorganizovat ještě jednu zahradní slavnost. Park u domova opět provoněl opékanými buřty a klienti spolu se sestrami, zaměstnanci, příbuznými či dobrovolníky měli příležitost prožít hezké odpoledne. Do zpěvu a k poslechu nám hrál pan Tománek ze skupiny BLAF. Přijměte naše upřímné poděkování za tuto nezištnou službu druhým.
Fotogalerie

V měsíci listopadu si připomínáme ty, s nimiž jsme žili, a oni nás již předešli na věčnost. I klienti našeho domova jsou vděční, když mohou s naší pomoci nebo s pomocí svých blízkých navštívit hřbitovy, kde očekávají těla jejich příbuzných a známých den vzkříšení. Snažíme se umožnit tuto návštěvu také vozíčkářům. 
Fotogalerie

 Vloženo 20. 11. 2017
Textové pole:    Studentky „CARITAS“ opět v našem domově
V rámci spolupráce s Vyšší odbornou školou sociální CARITAS v Olomouci se v našem domově v podzimních měsících vystřídalo 14 studentek 1. ročníku na praxi, která trvá jeden týden. Studentky si připravují pro klienty domova různé volnočasové aktivity. Podle dotazníků, které studentky vyplňují na závěr praxe, je pro ně pobyt v domově spojený s kontaktem se seniory i personálem vč. řeholních sester, velmi přínosný. Potěšení je také na naší straně a jménem personálu i klientů domova studentům děkujeme za čas, který v rámci praxe darují a smysluplně využívají.
Fotogalerie
Vloženo 20. 1. 2018
Textové pole:    Oslavili jsme 26. narozeniny Domova sv. Alžběty
Když jsou narozeniny, je třeba je oslavit – u nás se stalo tradicí zahrát obyvatelům k narozeninám domova divadlo. Inspirací nám letos byla pohádka O zlaté rybce, která mohla vést herce i diváky kromě hezkého zážitku i k zamyšlení nad tím, jakým hodnotám dávají v životě přednost. Po představení následoval program doprovázený hudbou, zpěvem i tancem pro radost.
Fotogalerie
Vloženo 20. 1. 2018
Textové pole:    Přišel také Mikuláš a připravovali jsme se na vánoce
Po návštěvě kostela a obdarování dětí se sv. Mikuláš vydal také do domova, aby obdaroval naše seniory. Nakonec konstatoval, že měl pocit, jako by si jeho návštěvy více vážili ti starší než děti. Spolu s ním jsme se tak zamýšleni nad tím, proč tomu tak je a o čem to svědčí... 
Protože po celý rok pracovali zaměstnanci našeho domova s velkým nasazením, přišel sv. Mikuláš ještě jednou - tentokrát s dárky pro ně. U této příležitosti také jim zahrály jejich spolupracovnice - sestry alžbětinky - divadlo, takže „zlatá rybka“ mohla znovu promluvit, vyvolat v nás otázky i odpovědi na to, po čem toužíme, zda jsme vděčni za to, co máme, zda nechceme v hmotné oblasti stále víc na úkor toho, co je nejdůležitější - nezištné lásky. 
Fotogalerie

Nad otázkami spojenými s duchovním životem se mohli zamýšlet klienti našeho domova spolu s přespolními, kteří přijali naše pozvání a rozhodli se účastnit adventní duchovní obnovy. 
Fotogalerie
Vloženo 25. 1. 2018
Textové pole:    Důkazy nezištné lásky
Důkazů nezištné, darující se lásky jsme v adventní i vánoční době zakusili mnoho. Ještě před vánocemi přišla zahrát obyvatelům domova pro radost oblíbená mostecká hudební skupina VRKOŠ a žáci Základní školy z Písku nám představili pásmo písní a koled. Ve vánoční době i krátce po ní jsme kromě vystoupení různých souborů v kostele mohli prožívat koncerty koled v podání Polskiego chóru parafialnego, Beskydského komorního orchestru a chórku GAUDEAMUS. Se svým programem přišli také žáci Polské základní školy z Jablunkova. Všem upřímně děkujeme.
Fotogalerie
Vloženo 25. 1. 2018
Textové pole:    Dárky je tak pro radost
Před vánocemi se na nás obrátila p. Mgr. Vlasta Vrzalová, učitelka Základní školy v Mostech u Jablunkova, s otázkou, zda by spolu se svými kolegy z učitelského sboru mohli udělat radost našim seniorům malým dárkem. Sestry pro ně vyhledaly klienty, kteří nemají nikoho blízkého nebo jejichž blízcí jsou daleko a tak je navštěvují jen vzácně. Ještě před vánocemi jsme tak mohli být svědky rozzářených očí seniorů, kteří měli z dárků velkou radost a děkují spolu s námi všem, kteří je obdarovali. 
Fotogalerie
Vloženo 25. 1. 2018
Textové pole:    Návštěvy zástupců Města a Obcí
V současné době u nás v domově mají své občany všechny obce Jablunkovska. Jsou tu také občané, kteří přišli z Třinecka či Těšínska, ale mnozí z nich mají své kořeny na Jablunkovsku, kde se narodili a prožili své dětství. Předvánoční návštěvy starostů obcí jsou občany vysoce ceněny ne pro dárky, které přinesou, ale proto, že nezapomínají na své spoluobčany, kteří již nemohou zůstat doma pro svůj věk a s ním spojenou potřebu pomoci, která jim ne vždy může být zprostředkována v domácím prostředí. Děkujeme zástupcům Města Jablunkova a Obcí Bukovec, Dolní Lomná, Mosty u Jablunkova, Písek a Horní Bludovice, kteří pamatovali na své občany a navštívili náš domov.
Vloženo 25. 1. 2018
Textové pole:    Štědrý večer v domově
Letošní štědrý večer byl v mnohém stejný jako v minulých letech – společná slavnostní modlitba před večeří, lámání se oplatkem spojené s přáním k vánocům, tradiční jídla, domácí cukroví, koledy… Jiný byl v tom, že čtyři z našich klientů mohli prožít krásné štědrovečerní chvíle v domově spolu se svými blízkými - protože nemohli jít k nim, oni přišli za nimi. Překvapilo a potěšilo nás konstatování těchto hostů: „Takový štědrý večer jsem ještě nezažil, nezažila…“
Fotogalerie
Vloženo 25. 1. 2018
Textové pole:    Vánoční výzdoba
Srdečně děkujeme za vánoční stromy - dva velké nám daroval p. Ježowicz, dva menší p. Świerczek a dva do kaple domova naši sousedé Jakubíkovi. Dík patří také našim ministrantům, kteří ochotně pomáhali při jejich náročném zdobení v kostele, ale i těm, kteří se ochotně zapojili do výzdoby domova a kaple.
Fotogalerie
Vloženo 25. 1. 2018
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Poskytovaná péče