Textové pole:    Povinné školení zaměstnanců
Nový zákon o sociálních službách přinesl povinnost dalšího vzdělávání pro všechny, kteří pracují v sociálních službách. Po první vlně nelibosti vnímáme dnes tuto povinnost jako potřebnou a přínosnou pro nás i pro ty, o něž pečujeme. Letos nás společným dvoudenním seminářem zaměřeným na individuální plánování sociální služby provázela lektorka firmy ADPONTES p. Mgr. Pavlína Hrbáčová. Děkujeme paní lektorce za velmi přínosný tvořivý seminář, který určitě využijeme v praxi. Doporučujeme seminář také všem, kteří se touto tématikou zabývají. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 12. 2011
Textové pole:    20. výročí Domova sv. Alžběty v Jablunkově
V pátek 4. listopadu náš Domov sv. Alžběty slavil své 20. narozeniny. Za všechny milosti obdržené za toto období jsme spolu s našimi hosty, zaměstnanci a klienty domova Pánu Bohu poděkovali v sobotu 5. listopadu při mši svaté v 15 hodin. Poté byli hosté pozváni na večeři a prezentaci o naší činnosti během uplynulých dvaceti let. Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali a pomáhají plnit naše alžbětinské poslání.
Fotogalerie
Vloženo 14. 11. 2011
Textové pole:    Den Jabka a den sociálních služeb
Letos už podruhé probíhala v rámci Jabkového dne prezentace sociálních služeb, které působí na území našeho města a okolí. Do této akce se zapojil také náš domov. Město pro nás připravilo v parku za radnicí stánek, ve kterém se mohli zájemci informovat o službách poskytovaných v našem domově, prohlédnout si výrobky vznikající na volnočasových aktivitách klientů, případně si je za dobrovolné příspěvky věnované další aktivizační činnosti klientů odnést domů pro radost. Do této akce se zapojili také klienti našeho domova. Byli k dispozici těm, kteří si s nimi chtěli popovídat o tom, jak se jim u nás žije, a mohli se účastnit zajímavého programu probíhajícího v parku. Děkujeme Městu Jablunkov za pozvání na tuto akci.
Fotogalerie
Vloženo 27. 9. 2011
Textové pole:    Milé setkání s „Ziarenkami“
V sobotu 22. ledna nám opět přišly zazpívat děti s rodiči z Třince a okolí. Děkujeme za příjemně prožité dopoledne.
Fotogalerie
Vloženo 13. 2. 2011
Textové pole: Ze života v domově - rok 2011
Textové pole: nahoru
Textové pole:    Byl jednou jeden bál...  
Ve čtvrtek 3. 3. od 3 hodin odpoledne na 3. podlaží domova to stálo za podívanou. Konal se tam totiž maškarní bál pro klienty se soutěží o nejlepší masky, živou hudbou, tombolou, scénkami, tancem. 
Fotogalerie
Vloženo 16. 3. 2011
Textové pole:    Duchovní obnova nejen pro klienty domova
V období od 22. do 24. března se v kapli Domova sv. Alžběty konala postní duchovní obnova pro klienty a další zájemce, kteří se ke klientům připojili. Obnovu vedl Otec Cyriak – františkán z Katowic-Panewnik, který je sám zdravotně postižený, a proto bylo jeho svědectví pro všechny velmi výmluvné.
Fotogalerie
Vloženo 13. 4. 2011
Textové pole:    Duchovní obnova pro zaměstnance
V postní době měli příležitost duchovně načerpat také civilní zaměstnanci domova. Tentokrát se společně vydali do poustevny do Jaworzynki. Duchovní obnovou a společným sdílením je provázel O. Syrach Janicki, který dříve působil v Jablunkově jako kaplan.
Fotogalerie
Vloženo 13. 4. 2011
Textové pole:    Programy dětí
Žáci 2. stupně ZŠ v Jablunkově si sami připravili scénku o tom, jak to bylo kdysi na „szkubaczkach“. Scénku v květnu zahráli také klientům našeho domova, kteří mohli posoudit, zda tomu tak bylo ve skutečnosti, protože si tyto doby ještě dobře pamatují. Výkony mladých herců ocenili potleskem a uznáním.
U příležitosti Dne matek přišly do domova s milým programem děti z mateřské školy. A s velikonočním programem „Gojiczek“ nás navštívili žáci jablunkovské polské základní školy jako i dětský pěvecký sbor „Ziarenko“ z Třince a okolí v doprovodu organizátorů a rodičů.
Děkujeme všem skupinkám za jejich hezká vystoupení.
Fotogalerie
Vloženo 13. 6. 2011
Textové pole:    Jak trávíme volný čas
Na svátek Nanebevstoupení Páně se několik klientů v doprovodu sester vydalo do klášterního muzea, kde si společně prohlédli kus naší historie.
Letošní slunné jaro a příjemné okolí našeho kláštera láká ven klienty domova. Díky bezbariérovosti se lehce dostanou na čerstvý vzduch také vozíčkáři i ti, kteří jsou upoutáni na lůžko. Všichni si to moc pochvalují.
V pohybu je už také naše auto. V květnu jsme navštívili Salajku, byli jsme na návštěvě u Otců františkánů na ul. Velebnovského, kde nás Otec Eligiusz provedl prostory kláštera a společně jsme zavzpomínali na „starý“ Jablunkov. V neděli 12. června jsme se vydali na koncert sboru „Hutník“ do jablunkovského farního kostela. 
V pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého jsme se v hojném počtu sešli v parku domova a společně usmažili vaječinu. Opět nechyběla dobrá nálada, soutěže a písničky.
Fotogalerie
Vloženo 13. 6. 2011
Textové pole:    Proměna
V rámci projektu volnočasových aktivit se v našem domově v pátek 15. června uskutečnila „proměna“ dvou klientek – zda se to pozvaným odbornicím podařilo, můžete posoudit sami.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2011
Textové pole:    Piknik v ogrodzie - podziękowanie
Dyrekcja DPS Betania w Polskim Cieszynie wraz z mieszkańcami serdecznie zaprosiła Matkę przełożoną z Jabłonkowa, siostry oraz mieszkańców domu św. Elżbiety na piknik w ogrodzie, który odbył się 21. Czerwca 2011 koło domu Betania.
Ucieszyliśmy się z zaproszenia, choć ilość miejsc była ograniczona (9 osób łącznie z opiekunami). Zapowiadała się piękna wyprawa do Polski. Tymbardziej, że pogoda nie była najgorsza. Każdy z różańcem w ręku usiadł w naszym małym busiku. Trasa mijała szybko. Cieszyliśmy się na miłe spotkanie, a było się na co cieszyć!
W ogrodzie pod namiotami czekały na nas ławy i stoły z przygotowanymi ciastkami, kawą, herbatą i różnymi napojami – do wyboru. Ciastka, inne od naszych, były bardzo fajne i wiele rodzajów.
W miłej atmosferze pensjonariusze z czterech przybyłych na to spotkanie zakładów (trzy s Polski i jeden z Zaolzia – ten nasz) prowadzili przyjacielskie rozmowy, a w powietrzu unosiła się woń kiełbasek z grila. Na zakończenie podano jeszcze jeden specjał: kaszankę z grilu z małymi kwaśnymi ogóreczkami. Palce lizać! Gotowa uczta, jak na weselu.
Po posiłku, wysłuchaniu kilku pieśni zaproszonego chóru folklorystycznego i zespołu poszliśmy zwiedzić kaplicę sióstr z pięknym odnowionym ołtarzem, Dom Pomocy Społecznej i ogród.
Dziękujemy wszystkim Siostrzyczkom, Paniom wolontariuszkom i opiekunkom za przygotowanie tego spotkania za piękne przyjęcie, orkiestrze z zespołem i chórowi za piękne śpiewy. Długo będziemy na spotkanie pamiętać!
Stanisława Ryłko, jedna z uczestniczek
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2011


Textové pole:    Sešli jsme se na dechovce
V neděli 24. července na nádvoří kláštera zahrála „Jablunkovanka“ – patří jí velký dík za příjemné zpestření svátečního odpoledne – muzikantům a zpěvákům se podařilo rozezpívat také publikum a za své výkony sklidili mohutný potlesk. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2011
Textové pole:    Jezdíme po okolí a na známá a oblíbená místa
V úterý 19. července se zájemci z řad klientů vydali na výlet autem na Bahenec. Nezapomenutelným byl pro ně výhled na naše krásné hory. V dálce zahlédli i vrcholky Tater ozářených sluncem. V sobotu 6. srpna klienti v doprovodu sestřiček navštívili baziliku Panny Marie frýdecké spolu s poutníky celého frýdeckého děkanátu, aby prosili o Boží požehnání pro všechny obyvatele našeho města i jeho okolí.
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2011
Textové pole:    Duchovní obnova pro zaměstnance
Naši zaměstnanci měli 20. června opět možnost duchovně načerpat. Tentokrát je soustředěním provázel O. Miłosz Kaczmarczyk OFM, který dříve působil jako františkánský kaplan v Jablunkově. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2011
Textové pole:    Opékání párků
Nádherné babí léto nás 26. září opět vylákalo do parku u domova, kde jsme mohli prožít hezké chvíle při opékání párků. Z doprovodného programu se klientům nejvíce líbil kontakt se zvířátky, které nám zapůjčili sousedé Štefkovi, za což jim moc děkujeme.
Fotogalerie
Vloženo 27. 9. 2011
Textové pole:    Pouť do Salajky
Druhá letošní pouť do Salajky se pro krásné počasí znovu vydařila. K pěším poutníkům vycházejícím od jablunkovského farního kostela se později připojili také klienti domova, kteří je dostihli červeným autem. Všichni zde měli příležitost prožít požehnané chvíle, přijmout teplo Boží lásky do svých duší, ale také se potěšit teplými slunečními paprsky a krásou okolní přírody.
Fotogalerie
Vloženo 27. 9. 2011
Textové pole:    Obdiv Božího stvoření
V úterý 4. října se zájemci z řad klientů domova v doprovodu sester a řidiče vypravili do ostravské ZOO. Počasí jim přálo a výlet se velmi vydařil. 
Fotogalerie
Vloženo 14. 11. 2011
Textové pole:    Znovu v Hrozenkově
Ve čtvrtek 6. října se devět zaměstnanců našeho domova vydalo do Charitních domovů v Novém Hrozenkově a Halenkově na jednodenní stáž. Na zpáteční cestě navštívili zvonařskou dílnu p. Tkadlece v Halenkově, odkud pochází zvony našeho klášterního kostela. Mistr zvonař je zasvětil do tajů výroby zvonů, což bylo velmi zajímavé a obohacující. Zastavili se také v dřevěném kostelíku ve Velkých Karlovicích, kde je průvodkyně a zdejší pan farář seznámili s historií tohoto krásného místa. 
Fotogalerie
Vloženo 14. 11. 2011
Textové pole:    V domově začala nová terapie
Minulý měsíc přišla se zajímavou nabídkou paní Klára, která má chovnou stanici sibiřských koček a nyní bydlí nedaleko našeho domova. Projevila ochotu navštívit klienty se svým sibiřským kocourkem Ferouškem. Dohodli jsme schůzku a nelitovali jsme. Zájemci z řad obyvatel domova byli nadšeni, kontakt s tímto milým zvířátkem byl pro ně velmi příjemný, přinesl také mnoho krásných vzpomínek na dřívější léta, kdy kočka samozřejmě patřila k jejich domácnosti. Felinoterapie už má své pokračování. Srdečně děkujeme paní Kláře, která to dělá nezištně pro radost druhým.
Fotogalerie
Vloženo 13. 12. 2011
Textové pole:    Klienti s dobrovolníky slavili 20 let domova
Jak už jsme Vás informovali minulý měsíc, náš domov oslavil dne 4. listopadu své dvacáté narozeniny. Bylo by určitě nesprávné, kdyby tuto událost neoslavili také jeho obyvatelé a ti, kteří s nimi jako dobrovolníci tráví ochotně svůj volný čas. Sestry připravily pro tuto příležitost v pondělí 21. listopadu odpolední program se scénkou ze života „vrstevníků“ obyvatel domova a poté mohli diváci shlédnout prezentaci a porovnat, co se za oněch 20 let v domově změnilo. Pak následovala volná zábava, kterou nás opět provázel p. Marian Waszut.
Fotogalerie
Vloženo 13. 12. 2011
Textové pole:    Příležitost k vnitřní proměně
Na začátku adventní doby měli klienti našeho domova spolu s ostatními farníky, kteří přijali naše pozvání, možnost účastnit se adventní duchovní obnovy, kterou vedl O. Cyriak, františkán z Katowic-Panewnik. Ti, kteří přišli, určitě nelitovali a duchovně načerpali.
Fotogalerie
Vloženo 13. 12. 2011
Textové pole:    Sv. Mikuláš ve znamení štědrosti
Již v neděli 4. prosince zavítal „sv. Mikuláš“ do našeho kostela po mši svaté, aby se setkal s dětmi, které zde v hojném počtu přicházejí každou neděli se svými rodiči a obdaroval je. 
A odpoledne zase obdarovávali mladí naší farnosti. Přišli za obyvateli našeho domova s pěknou scénkou ze života tohoto světce a rozdávali jim dárky, které pro ně přichystaly sestry.V dalších dnech navštívili naše seniory také studentky a přátelé ze zdravotnické školy v Čadci.
„Na jednom školení jsem se setkala s názorem lektorky, že Mikuláš do domova pro seniory nepatří. V souvislosti s vlastní dvacetiletou zkušeností je můj názor jiný. Sv. Mikuláš totiž neobdarovával děti, ale ty, kteří to potřebovali. Myslím si, že zvlášť starší lidé potřebují naši lásku a pozornost, a navíc tak mají příležitost zavzpomínat si na léta, kdy sami byli dětmi a chodil k nim Mikuláš, nebo kdy oni sami obdarovávali své potomky a jak to tehdy všechno probíhalo. Myslím si tedy, že sv. Mikuláš do domova opravdu patří“. (s. Imelda)
Fotogalerie
Vloženo 13. 12. 2011
Textové pole:    Adventní dobu obyvatelům domova zpestřila vystoupení a vzácné   	 návštěvy
Na obyvatele našeho domova nezapomněly ani letos děti mateřských a základních i středních škol se svými učitelkami. Připravili předvánoční program, kterým potěšili naše seniory shromážděné v hojném počtu ve společenské místnosti v podkroví domova. 
K dětem se připojily také návštěvy zástupců Města Jablunkova a okolních obcí, kteří přišli na závěr roku popřát vše dobré také klientům našeho domova. Všem patří upřímný dík.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2012
Textové pole:    Štědrý večer 
Štědrý večer jsme prožili v pokoji a radosti; to jsme si navzájem přáli také při lámání oplatku. Po slavnostní večeři jsme zazpívali koledy a o půlnoci při slavné mši svaté znovu duchovně prožili tu úžasnou událost, která se stala již před více než 2000 lety, kdy Bůh sestoupil na tento svět v podobě malého Dítěte v betlémské stáji.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2012
Textové pole:    Vystoupení sborů v domově i kostele
Ani v letošní vánoční době neporušili členové českého a polského farního sboru tradici a přišli se svým programem za našimi seniory. Děkujeme jim za to, že si našli čas, aby seniorům zpříjemnili prožívání vánočního období.
Na svátek Křtu Páně měl také svůj koncert sbor Melodia z Návsí.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2012
Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Poskytovaná péče