Textové pole: Kontakt
Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Ze života v domově - rok 2019
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole:       Nový rok 2019
jsme zahájili požehnáním celého kláštera a přilehlých budov u příležitosti Slavnosti Zjevení Páně – Tří králů. Také domov naplnila vůně kadidla, když O. Henryk v doprovodu „tří mudrců“ požehnal pokoje našich klientů. Obyvatelé domova se rovněž zapojili do tříkrálové sbírky organizované Charitou, aby pomohli těm, kteří pomoc potřebují.
Fotogalerie
 Vloženo 9. 2. 2019
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Poskytovaná péče