Textové pole: Ze života v domově - rok 2009
Textové pole: nahoru
Textové pole:    Výzdoba domova
V adventní době sestry spolu s klienty zdobily domov, aby se na Štědrý den mohl rozzářit k Boží oslavě a pro radost těm, kteří zde bydli, pracují nebo do domova přicházejí. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2010
Textové pole:    Vzděláváme se
V listopadu se zaměstnanci našeho domova zúčastnili školení, která jistě přispějí ke kvalitnímu poskytování naší služby. Při prvním z nich jsme se s paní lektorkou Ivetou Šůstkovou učili technikám vedoucím ke správnému rozpoznávání potřeb klientů, kteří nejsou schopni verbálně komunikovat. Při druhém nás zase paní doktorka Viola Svobodová seznamovala s poskytováním paliativní péče a vyprávěla nám o svých zkušenostech s doprovázením nemocných a umírajících. Její projev byl velmi působivý a oslovující. Oběma lektorkám děkujeme za obohacení, které nám svými přednáškami poskytly.
Fotogalerie
Vloženo 14. 12. 2009
Textové pole:    Pečeme cukroví 
Obyvatelé našeho domova se pod vedením naší kuchařky sestry Faustyny s chutí zapojili do pečení vánočního cukroví nejen pro sebe, ale také pro ostatní klienty. Jak bude chutnat, to se dozvíme při štědrovečerním stole, ale už se proslýchá, že se moc podařily třeba nepečené kuličky pro diabetiky. 
Fotogalerie
Vloženo 14. 12. 2009
Textové pole:    Zajímavé setkání 
V pondělí 7. prosince byla hostem domova jablunkovská kronikářka p. Alena Stará, která naše klienty seznámila s mnohými pověstmi a legendami spojenými s naším městem a okolím. Děkujeme paní kronikářce za hezky prožité odpoledne plné zajímavých a často i velmi úsměvných vyprávění. Klienti se už těší na další setkání.
Fotogalerie
Vloženo 14. 12. 2009
Textové pole:    Příprava vánoční výzdoby   
V rámci aktivizačních setkání klienti domova spolu se sestřičkami a dobrovolnicemi připravovali vánoční výzdobu. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2010
Textové pole:   Vánoční vystoupení
V pátek 18. prosince přišly klientům zazpívat a popřát vše dobré děti z PZŠ v Jablunkově a Bukovci a ze ZŠ v Písku. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2010
Textové pole:   Vánoční návštěvy
V sobotu 19. prosince se s klienty přišel pomodlit a popřát do nového roku také pastor evangelické církve. Navštívili nás rovněž zástupci některých obcí, z nichž klienti pocházejí (Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Dolní Lomná, Bukovec, Písek a Horní Bludovice). 
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2010
Textové pole:    Štědrý večer
Štědrý večer jsme mohli prožívat v radosti a pokoji, který jsme si také navzájem přáli pro vánoční čas i do dalších dnů při lámání oplatku.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2010
Textové pole:    Tříkrálová sbírka
Také klienti domova se připojili k tradiční tříkrálové sbírce.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2010
Textové pole:    Vánoční vystoupení
Během vánočního období program pro naše klienty připravil polský farní chrámový sbor, český farní chrámový sbor i chórek Gaudeamus.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2010
Textové pole: O Domově sv. Alžběty

Ze života v domově

Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Poskytovaná péče