Textové pole:    Dobrovolníci v Domově sv. Alžběty a jejich supervize
Během posledního setkání dobrovolníků, které proběhlo v prostorách domova 2. října, jsme oslovili p. PhDr. ing. Petru Kantorovou, která v rámci Dobrovolnického centra ADRA zaštiťuje supervizi dobrovolníků, a poprosili o pár slov k dobrovolnictví.
"Být dobrovolníkem znamená věnovat nezištně a ve svém volném čase svůj um a energii ve prospěch ostatních lidí." Celý článek...
Vloženo 13. 10. 2008
Textové pole:    „Gojiczek“
Ve velikonočním týdnu - 27. března - přišly děti z Polské základní školy v Jablunkově, aby klientům domova představily svůj program připravený k  velikonočním svátkům. Děkujeme všem účinkujícím i jejich učitelům za hezké vystoupení a těšíme se na další setkání. 

Fotogalerie
Vloženo 13. 4. 2008
Textové pole: Ze života v domově - rok 2008
Textové pole:    Opereta Cikánský baron
V sobotu 12. ledna k večeru se od kláštera rozjel autobus s klienty, příbuznými a přáteli domova do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě na operetu Johanna Strausse „Cikánský baron“. Představení se všem velmi líbilo.
Vloženo 14. 1. 2008
Textové pole:    Duchovní obnova
Na začátku postní doby - od 11. do 13. února - měli klienti domova možnost prožít duchovní obnovu pod vedením O. Antonina Brząkalika, OFM. V pondělí 11. února, kdy si připomínáme světový den nemocných a zároveň 150. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech, přijali mnozí svátost pomazání nemocných, která je posilou v přijímání utrpení a nemoci. V té době také společně prožívali Eucharistii, adorovali Nejsvětější Svátost, modlili se růženec a křížovou cestu, také měli příležitost přijetí svátosti smíření a k osobním rozhovorům s exercitátorem. 

Fotogalerie
Vloženo 14. 2. 2008
Textové pole:    Tři Králové
Už v neděli 6. ledna, na slavnost Zjevení Páně (Tří Králů), jsme měli příležitost přijmout koledníky v rámci Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek podpoří projekty České katolické charity, která má své zařízení také v našem městě. Do sbírky se zapojili i klienti našeho domova, každý dostal na oplátku malou pozornost.
Vloženo 14. 1. 2008
Textové pole:    Koncert skupiny PAPRSKY
V neděli 20. ledna dopoledne klientům našeho domova připravila hudební program mládež ze skupiny Paprsky. 
Fotogalerie
Vloženo 14. 2. 2008
Textové pole: nahoru
Textové pole:    Setkání s pracovníky Slezské diakonie
V úterý 24. června navštívila náš domov skupina osobních asistentek se svými vedoucími ze středisek osobní asistence Slezské diakonie. Návštěvnicím jsme přiblížili historii našeho konventu a současnost domova formou DVD a prezentace, poté následovala prohlídka domova a debata, při níž měly možnost ptát se na to, co je zajímá. Setkání proběhlo v příjemné přátelské atmosféře a bylo vzájemným obohacením.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2008
Textové pole:    Divadelní představení
V neděli 15. června přišli klientům našeho domova a ostatním zájemcům zahrát divadlo ochotníci z PZKO Milíkov. Představili dvě scénky z rodinného života - „Z deszcza pod rynnym“ a „Jako mać, tako nać“. Přestože počasí nebylo ideální, představení se konalo venku. Klienti, kteří se obávali deště, měli možnost sledovat vše z balkónů domova.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2008
Textové pole:    Sběr letních plodů
Letos nám při sběru letních plodů angreštu a rybízu opět pomáhali naší mladí rodinní příslušníci, kteří rádi tráví část svých prázdnin v našem klášteře. Na rozloučenou pro nás připravili hezké vystoupení. 
Obyvatelé domova mají svou zásluhu na tom, že v období výskytu chřipek může být zvýšena naše odolnost díky dobrému lípovému čaji či angreštovému kompotu.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2008
Textové pole:    Opékání párků s klienty domova

Ve středu 6. srpna jsme se opět v hojném počtu setkali v parku domova, abychom opékali párky a společně se pobavili. Tentokrát došlo i na volby miss domova v různých oblastech. Akce byla velmi zdařilá, účastníci odcházeli spokojeni. 
Fotogalerie
Vloženo 14. 8. 2008
Textové pole:    Odřezání staré lípy

V úterý 12. srpna bylo v odpoledních hodinách zjištěno, že v parku domova hrozí následkem silného větru zřícení části staré lípy. S prosbou o pomoc jsme se obrátili na místní hasiče, kteří ve spojení s třineckým hasičským sborem vybaveným plošinou a motorovými pilami část stromu postupně odstranili, a tak bylo zažehnáno nebezpečí poškození budovy domova padajícím stromem. Díky jejich úsilí a obezřetnosti nedošlo ani ke škodám na dřevinách a okrasných květinách rostoucích v parku, který klienti domova rádi navštěvují. Všem, kteří se akce zúčastnili, patří náš upřímný dík. 
Fotogalerie
Vloženo 14. 8. 2008
Textové pole:    Návštěva z kraje
V pondělí 18. srpna náš domov navštívili náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje p. ing. Petr Adamec spolu s vedoucím odboru sociálních věcí p. ing. Jiřím Hrčkem.
Fotogalerie
Vloženo 13. 9. 2008
Textové pole:    „Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme...“
V prvních listopadových dnech vzpomínáme a modlíme se za naše zemřelé. Také obyvatelé domova navštívili místní hřbitov. 
Fotogalerie
Vloženo 15. 11. 2008
Textové pole:    Smažení vaječiny s obyvateli domova
Díky nádhernému podzimnímu počasí se nám ještě 15. října odpoledne podařilo společně se setkat, usmažit vaječinu a pobavit se v parku domova. 
Fotogalerie
Vloženo 15. 11. 2008
Textové pole:    Duchovní obnova pro zaměstnance
Zaměstnanci, kteří pracují v Domově sv. Alžběty, měli možnost účastnit se ve dnech 16. a 17. října duchovní obnovy, kterou vedl jezuita P. František Lízna. Otci Františkovi děkujeme za duchovní povzbuzení a společné sdílení. 
Fotogalerie
Vloženo 15. 11. 2008
Textové pole:    17. výročí otevření Domova sv. Alžběty v Jablunkově
V pondělí 24. listopadu jsme se s klienty, zaměstnanci a přáteli domova setkali ve společenské místnosti domova u příležitosti 17. výročí jeho otevření. Sestřičky připravily scénku „Cosik o heletrycznej praczce“ podle povídky Karola Piegzy pojednávající o tom, jak to bylo, když jablunkovský fojt objednal pro obyvatelky Jablunkova nejnovější výkřik módy - elektrickou pračku. Po shlédnutí měly obyvatelky domova příležitost podělit se o své zážitky z období, kdy se ještě pralo ručně, a jak ony prožívaly modernizaci. V programu nechyběla hudba, zpěv ani soutěžení. 
Fotogalerie
Vloženo 15. 12. 2008
Textové pole:    Mikulášská nadílka
Také v letošním roce jsme se po vzoru sv. Mikuláše vzájemně obdarovávali. Děti a mládež jablunkovské farnosti přišli s programem, který potěšil naše seniory. Příští den zase odcházely s radostí na tvářích děti, které po nedělní mši svaté obdaroval dárkem sv. Mikuláš. 
Fotogalerie
Vloženo 15. 12. 2008
Textové pole:    Ziarenko
V sobotu 13. prosince navštívily náš domov „Ziarenka“ - děti z třinecké farnosti a okolí - a slovem i hezky zazpívanými písničkami zpříjemnily klientům domova předvánoční chvíle. Také letos nás potěšily svým vystoupením děti mateřských a základních škol z Jablunkova a okolí.
Fotogalerie
Vloženo 15. 12. 2008
Textové pole:    Advent plný návštěv
Na obyvatele našeho domova nezapomněly ani děti mateřských a základních škol se svými učitelkami. Připravili předvánoční program, kterým potěšili naše seniory shromážděné v hojném počtu v úterý 16. prosince ve společenské místnosti v podkroví domova. K dětem se připojily také návštěvy zástupců Města Jablunkova a okolních obcí, kteří přišli na závěr roku popřát vše dobré také klientům našeho domova. Všem patří upřímný dík.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2009
Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Poskytovaná péče