Textové pole:    Den otevřených dveří
Ve středu 7. října 2009 se náš domov připojil k celostátnímu dni otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. Této akce se zúčastnilo 18 návštěvníků z Jablunkova a okolí, z toho 16 žen a 2 muži. Nejmladší z nich měl 1 rok a nejstarší 87 let. Návštěvníci si mohli domov prohlédnout, dozvědět se něco z historie i současnosti domova i kláštera, setkat se s personálem a klienty, ptát se na to, co je zajímá. Prohlídka končila ve společenské místnosti, kde bylo pro všechny účastníky připraveno malé občerstvení a výstava prací našich klientů. Návštěvníky jsme nakonec poprosili o vyplnění dotazníku, ve kterém odpovídali na otázky, jak se jim u nás líbilo, co by jim tu chybělo a co by pro ně bylo nejdůležitější při výběru domova. Děkujeme všem, kteří přišli.
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2009
Textové pole: Ze života v domově - rok 2009
Textové pole:    Přípravy na Velikonoce v domově
Také obyvatelé Domova sv. Alžběty měli letos možnost duchovně se připravit na prožívání Velikonoc účastí na postní duchovní obnově, kterou vedl O. Juwencjusz OFM ve dnech 31. března až 2. dubna v kapli domova. Na obyvatele evangelického vyznání každoročně pamatují jejich duchovní pastýři. Děkujeme p. pastorovi Mgr. Janu Waclawkovi, který ve středu 8. března navštívil náš domov a prožil slavnostní bohoslužbu. Klienti domova se rovněž horlivě zapojovali do přípravy velikonočních beránků a výzdoby.
Fotogalerie
Vloženo 11. 4. 2009
Textové pole:    Farní chrámový sbor v domově
Ani v letošní vánoční době neporušili členové farního sboru tradici a přišli v neděli 11. ledna se svým programem za našimi seniory. Děkujeme jim za to, že si pro nás našli čas, aby nám zpříjemnili poslední den vánočního období.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2009
Textové pole:    „Známe svůj kraj?“
V rámci vyjížděk autem domova se na přání obyvatel koncem srpna uskutečnila 1. okružní jízda po kapličkách a křížích v Jablunkově a okolí (směr Lísky, Písek, Bukovec, Písečná).
Fotogalerie
Vloženo 15. 9. 2009
Textové pole: Pokračování zde.
Textové pole:    My tři králové jdeme k vám...
Slavnost Tří králů je každoročně doprovázena návštěvou našich duchovních pastýřů a požehnáním „příbytků“ domova i kláštera. Nechybí rovněž návštěva koledníků v rámci tradiční celorepublikové tříkrálové sbírky.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2009
Textové pole:    Návštěva Havířova
Klienti domova, kteří pocházejí z Havířova a okolí, se spolu s dalšími zájemci vydali v pátek 24. července na výlet do Havířova. Navštívili známá místa, poseděli v cukrárně, vyřídili si potřebné záležitosti a také se zastavili v Salesiánském středisku, kterým je ochotně provedl a život zde jim přiblížil Otec salesián Karel Jašek. Domů se vrátili spokojeni a budou dlouho vzpomínat. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 9. 2009
Textové pole:    Nové denní místnosti pro klienty domova
V loňském roce se nám podařilo vyměnit „balkonová“ okna na dvou patrech budovy domova. Původní prosklené prostory totiž nebylo možno využívat v zimním období, kdy zde vládlo vlhko a chlad. Nová okna a izolace proměnila tyto lodžie ve 4 nové místnosti – knihovnu, kavárnu, kuchyňku a obývací pokoj - kde mohou klienti i jejich návštěvy příjemně trávit volný čas. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 2. 2009
Textové pole:    Setkání v parku domova
Smažení vaječiny letos proběhlo až 15. července. Akce se velmi vydařila i přes velké horko, které v těch dnech vládlo. Ve stínu starých lip a kaštanů jsme si mohli nejen dobře pochutnat, ale také se společně pobavit. Svou „trochou do mlýna“ přispěl také P. Adam Rucki, který nás mile překvapil svou návštěvou.
Fotogalerie
Vloženo 13. 9. 2009
Textové pole:    Domov sv. Alžběty má svůj automobil 
Na jaře r. 2008 vyhlásil Moravskoslezský kraj dotační program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb. Do dotačního řízení jsme se přihlásili s projektem „Automobil pro domov sv. Alžběty“. Cílem projektu bylo umožnit klientům domova kontakt s přirozeným prostředím a vytvářet příležitosti k využívání služeb běžně dostupných veřejnosti zakoupením vícesedadlového automobilu, který by byl přizpůsoben také potřebám vozíčkářů, jejichž možnosti kontaktu s okolím jsou velmi omezené. Díky dotaci kraje, která nám byla schválena, jakož i díky finanční pomoci Města Jablunkov a okolních obcí se nám podařilo projekt realizovat, a tak se také klienti našeho domova, kteří se pro svůj zdravotní stav nemohli dostat mimo areál kláštera, budou mít možnost účastnit veřejného života, sami si vyřídit osobní záležitosti, obstarat si nákupy či navštívit místa, která jsou jim blízká, pro ně zajímavá apod. 
Děkujeme všem, kteří nám poskytli finanční podporu, díky níž má nyní domov nový devítimístný Ford Tranzit Combi s úpravou pro dva invalidní vozíky, který prozatím čeká na počasí příhodnější k vyjížďkám.
Vloženo 13. 2. 2009
Textové pole:     Klienti domova píší do JABKA (jablunkovský zpravodaj)
Náš Domov sv. Alžběty v Jablunkově má od prosince 2008 díky dotaci kraje, města, okolních obcí a příspěvků dárců i sester nové devítimístné auto, ve kterém mohou cestovat také 2 osoby na vozíčku. Od května jezdí pravidelně ve čtvrtek zájemci z našich řad do města a organizují se výlety do okolí. 
Tentokrát byla cílem našeho výletu Hrčava. 11. 6. 2009 odpoledne vyjely z Domova sv. Alžběty 2 „vozíčkářky“, 2 „hůlčičkářky“, ještě 1 klient a 3 sestřičky jako doprovod. Jedna z nich řídila auto. Klientky pocházející z Mostů si mohly prohlédnout vesnici a zavzpomínat na dobu, kdy tam bydlely. Jízda lesní krajinou nám připadala jako pobyt ve svatyni. Na Hrčavě nás přivítalo sluníčko. Navštívili jsme místní kostel Cyrila a Metoděje, obdivovali výzdobu a křtitelnici, která je řezbářskou prací místního rodáka Ondřeje Zogaty. Pak přišla na řadu budova základní školy, ve které je umístěna i škola mateřská. Paní ředitelka Ivanka Robenková nás ochotně přijala a provedla objektem s výkladem o práci na jednotřídce a také nám ukázala mini muzeum. Pak nastala strastiplná cesta k Lurdské lesní jeskyni. Tady musíme ocenit sestry za jejich namáhavou práci s klientkami na vozíčcích - cesta byla vymletá, samý kořen a kamení, z kopce dolů a pak zase nahoru, což bylo téměř nad jejich síly, ale zvládly to. Pak jsme se ještě rozhlíželi po nádherné krajině, po horách kolem, náš pohled zaletěl také na Trojmezí - místo, kde se stýkají hranice tří států (PL, SR a ČR), na Čierne pri Čadci (Slovensko) a na Javořinku (Polsko). Mohli jsme obdivovat také památné stromy v obci, jejichž stáří se odhaduje na 250 až 300 let. Stojí za to to vše vidět. Výlet se nám vydařil a budeme dlouho vzpomínat. Díky Vám, sestry Alžbětinky.
(článek jménem klientů domova napsala p. Valerie Vavřačová)
Auto zavezlo naše klienty také do Horní Lomné - Salajky a na pouť našeho děkanátu k Panně Marii frýdecké. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2009
Textové pole:    Návštěva z Nového Hrozenkova
V úterý 12. května navštívili náš domov zaměstnanci Charity v Novém Hrozenkově v čele s paní ředitelkou ing. Danuší Martinkovou. Výměna zkušeností týkající se poskytování sociálních služeb a vzájemné sdílení probíhající v příjemné přátelské atmosféře bylo obohacením a povzbuzením pro obě strany.
Fotogalerie
Vloženo 13. 5. 2009
Textové pole:    Obyvatelé domova napsali do jablunkovského zpravodaje JABKO
I my klienti „Domova sv. Alžběty jsme plesali. Řeholní sestry sv. Alžběty nám připravily 19. 2. 2009 příjemné odpoledne a podvečer pod názvem „Ostatkový bál“. Nechyběly různé soutěže ani tombola. Na zahájení nám řeholní sestry zahrály pohádku „O štěstí a kráse“.
Jejich herecké výkony se rovnaly výkonům profesionálů, za což se jim dostalo mohutného potlesku. Pak se tančilo a zpívalo, dostalo se i na vozíčkáře i méně pohyblivé hůlčičkáře, řeholní sestry se jim věnovaly (byla to rehabilitace, jak se patří...). Řeholním sestrám a všem ostatním kteří se na tom podíleli, srdečně děkují klienti domova sv. Alžběty. 
Fotogalerie
Vloženo 16. 3. 2009
Textové pole:    Dětská vystoupení
25. 4. se náš domov rozezvučel písněmi malých zpěváčků ze souboru „Ziarenko“. U příležitosti Dne matek přišly 11. 5. potěšit hlavně naše maminkyseniorky děti z mateřské školy Jablunkov.
Všem dětem i jejich doprovodu z řad dospělých patří upřímný dík za hezké vystoupení.
Fotogalerie
Vloženo 13. 5. 2009
Textové pole:    Návštěva našeho domova
V úterý 11. března do našeho domova zavítala devítičlenná skupina zaměstnanců domova pro seniory z Frýdlantu nad Ostravicí v čele s jeho ředitelem p. ing. Jiřím Hořínkem. Našim hostům jsme prostřednictvím videozáznamu přiblížili historii našeho konventu, mohli si domov prohlédnout a seznámit se s jeho chodem, povídali jsme si o slastech i strastech spojených s poskytováním sociálních služeb. Toto setkání bylo jistě obohacením pro obě strany.
Vloženo 16. 3. 2009
Textové pole:    Naše klientka-dopisovatelka p. Valerie píše znovu do JABKA, tentokrát o opékání párků:
Sluníčko svítilo a hřálo – nádherný ještě letní den – ne, jak tomu bylo v červnu, kdy jsme plánovali smažení vaječiny a na pěkné počasí jsme museli čekat až do poloviny července. Tentokrát to vyšlo napoprvé. Bylo opět veselo, radost měli obyvatelé domova i sestřičky alžbětinky, které vše pečlivě připravily a 55 klientům pomohly usadit se kolem zajímavého ohniště založeného v bývalém kmeni staré hrušně. Párky se opékaly a vůně se šířila do okolí. A jelikož to byl 2. den školního roku, sestřičky toho využily a nás klienty domova také vyzkoušely z biologie, hudební výchovy a jiných předmětů, kterým jsme se kdysi ve škole učili. Nechyběly soutěže, hádanky a cvičení paměti. A hlavně se zpívalo, také za doprovodu akordeonu p. Pavla a houslí postulantky Jany. Párky byly výborné, všem chutnaly. Ani se nám nechtělo jít domů na své pokoje. Budeme dlouho vzpomínat, díky Vám, sestry alžbětinky.
klienti Domova sv. Alžběty
Fotogalerie
Vloženo 15. 9. 2009
Textové pole:    Na Turzovce
Ve středu 9. 9. 2009 v 9 hodin se vydali klienti, zaměstnanci a přátelé Domova sv. Alžběty na zájezd na TURZOVKU. Cestou jsme navštívili nový kostel sv. Josefa–dělníka v Čadci. Vytrvalost a trpělivost, s jakou starší poutníci – klienti našeho domova - zdolávali asi dvacetiminutovou cestu pěšky od autobusu ke kapličce na Turzovce, byla obdivuhodná. V budoucnu by na tomto místě měl stát nový kostel, který se již začíná stavět.
Fotogalerie
Vloženo 15. 9. 2009
Textové pole:    Trochu statistiky pro zajímavost
Možná Vás bude zajímat několik statistických údajů týkajících se roku 2008. Domov sv. Alžběty má nyní 76 míst. V současnosti zde bydlí 66 žen a 10 mužů. Průměrný věk činí 78,1 let (10 osob do 65 let, 46 osob od 66 do 85 let a 20 osob nad 85 let). Klienti bydlí ve 45 pokojích, z nichž je 18 jednolůžkových, 22 dvoulůžkových, 2 třílůžkové a 2 čtyřlůžkové. V domově pracuje 40 zaměstnanců, z toho 23 řeholních sester. Celkové provozní náklady činily v minulém roce 16,5 mil. Kč, měsíční náklady na 1 klienta pak 18 179 Kč, přičemž průměrná měsíční úhrada za pobyt a stravu činila 6 445 Kč (klient platí ze svého důchodu), příspěvek na péči 7 031 Kč, dotace Ministerstva práce a sociálních věcí 3 564 Kč, úhrada za zdravotní péči od pojišťoven 752 Kč a ostatní příjmy 367 Kč. Průměrná čekací doba na přijetí do domova se dnes pohybuje mezi 3 až 4 lety. 
Vloženo 13. 2. 2009
Textové pole:    Vděční návštěvníci z Polska
V květnu t. r. navštívili náš domov obyvatelé „Domu Opieki Społecznej z Konina“ se svými průvodci. Po návratu domů nám napsali dopis, který níže citujeme:
Szanowne Siostry!
W imieniu pensjonariuszy i dyrekcji Domu Opieki Społecznej z Konina,jeszcze raz serdecznie dziękuję za ciepłe i pełne serdeczności przyjęcie naszej grupy w dniu 15.05.tr w Waszym Domu. Wizyta u Was na długo pozostanie w naszej wdzięczej pamięci.
Proszę również przekazać wyrazy uszanowania Matce Przełożonej. Zaproszenie do Konina jest dla Sióstr aktualne. Załączam kilka pamiątkowych zdjęć, życząc Wam wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości w tym co robicie, błogosławieństwa Bożego oraz dużo serca, dobroci i zrozumienia od ludzi.
									Kazimierz Lincer
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2009
Textové pole:    Aktivně prožívaný volný čas
V květnu domov navštívil jeho dlouholetý přítel P. František Czernik z Polska, který se s klienty opět podělil o zážitky ze svých cest slovem, fotografiemi a suvenýry. Páteru Františkovi děkujeme za jeho přízeň a ochotu zpestřit život našim klientům. Klient domova p. Miloslav Pastrňák připravuje každé úterý biblickou hodinu nebo cestopisnou přednášku pro obyvatele našeho domova. Když je pěkné počasí, prožívají tuto společnou hodinku venku. Klienti se také aktivně zapojují do zpracování zahradních plodů či bylinek.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2009
Textové pole:    Návštěva Nového Hrozenkova
Ve čtvrtek 29. října jsme se na pozvání Charity svaté Rodiny, s níž udržujeme družební vztahy, vypravili do Nového Hrozenkova a jeho okolí. Při návštěvě jsme se seznámili s jednotlivými službami, které charita poskytuje. Paní ředitelce i všem jejím spolupracovníkům děkujeme za vřelé přijetí a svědectví křesťanské lásky k potřebujícím.
Fotogalerie
Vloženo 13. 11. 2009
Textové pole:    Vzpomínka na naše zemřelé
Na počátku listopadu vyprošujeme radost nebe našim zemřelým. Auto domova bylo k dispozici všem, kteří chtěli navštívit hřbitovy, kde jsou pohřbeni jejich blízcí. Navštívili jsme hřbitov v Jablunkově, Bukovci, Třinci, Havířově-Šumbarku, Domaslavicích, Havířově-Suché a Bludovicích. Nejedna klientka či klient, kteří mají problémy s chůzí nebo potřebují vozík, s potěšením říkali: „Nemyslel(a) jsem, že se na hřbitov ještě někdy dostanu, abych se pomodlil(a) za své blízké.“
Fotogalerie
Vloženo 13. 11. 2009
Textové pole:    Setkání s klienty denního stacionáře 
Mladí lidé z Denního stacionáře jablunkovské charity přišli ve čtvrtek 12. listopadu udělat radost klientům Domova sv. Alžběty a předvedli divadelní představení pohádky „Mrazík“. Za krásné divadlo děkujeme všem hercům, kteří hráli s plným nasazením, i těm, s jejichž pomocí se mohlo uskutečnit.
Fotogalerie
Vloženo 13. 11. 2009
Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Poskytovaná péče