Textové pole: Kontakt
Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Ze života v domově - rok 2016
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole:    A už tu byl „ostatkový“ BÁL ...
Letošní „ostatkový“ bál jsme naplánovali již na 4. únor. Podařilo se nám pozvat na něj s divadelním představením děti z mateřské školy v Istebné (Polsko), kterou vedou sestry služebnice Nejsv. Panny Marie. Dva dny před naplánovaným termínem jsme však dostaly zprávu o tom, že děti onemocněly a tak nebudou moci přijet. Nastalo rychlé rozhodování, co teď. Zrušit kvůli tomu bál? Ne, budeme se bavit s obyvateli našeho domova i bez tradičního vystoupení. Podaří se nám ještě něco vymyslet? Nápad naštěstí přišel, ale k přípravě půlhodinové scénky musela sestrám stačit jen jedna zkouška. O čem to bylo, jistě poznáte podle fotografií J. Představení se uskutečnilo, byla i tombola, jednohubky a živá hudba i slovo zprostředkované p. Marianem Waszutem, kterému moc děkujeme. Samozřejmě se také tancovalo, a to na různé způsoby - podle toho, jak kdo mohl – i s vozíčky a chodítky. Hlavní bylo udělat jeden druhému radost – a myslíme, že s Boží pomocí se to podařilo. 
Fotogalerie
 Vloženo 22. 2. 2016
Textové pole:    Žehnání domu a tříkrálová sbírka
Otcové františkáni požehnali na „Tři krále“ celý domov a vyprošovali zaměstnancům i klientům Boží požehnání do nového roku.
V sobotu 9. ledna nás navštívili malí koledníci v rámci tříkrálové sbírky pořádané českou charitou. 
Fotogalerie
Vloženo 22. 2. 2016
Textové pole: nahoru
Textové pole:    Klienti si zkusili práci na počítačích
V rámci celoročního programu volnočasových aktivit pro naše seniory se tři naše dobrovolnice - D. Kantorová, B. Kantorová a A. Karásková - jednou v měsíci setkávají se skupinou našich klientů, kteří mají zájem o ohlášenou aktivitu. V dubnu zájemcům z řad klientů žákyně ZŠ v Jablunkově předvedly ukázku práce s počítačem. Počítače nám půjčila PZŠ v Jablunkově.
Chceme tímto poděkovat ředitelství PZŠ v Jablunkově, paní ředitelce U. Czudkové a její zástupkyni M. Puczokové; děkujeme rovněž ostatním sponzorům, kteří přispívají na tato setkání svými dary: květinářství „Daniela“ Třinec, „Sedmikráska“ Třinec, „Kamelie“ Jablunkov a Vinotéka Jablunkov. Všem, kteří se podílejí na tom, že obyvatelé v našem domově mohou prožívat příjemné a radostné dny, patří náš vřelý dík. 
Fotogalerie
 Vloženo 19. 7. 2016
Textové pole:    Naše hospodářství rádi navštěvují i obyvatelé domova
Blíže Vám vše přiblíží tyto fotografie.

Fotogalerie
 Vloženo 19. 7. 2016
Textové pole:    Koncert pana Tomanka pro radost obyvatelům našeho domova
Děkujeme panu Tomankovi, který rád přichází udělat druhým radost svým vystoupením. Tentokrát spolu s ním zahrála i naše houslistka s. Anděla.
Fotogalerie
 Vloženo 19. 7. 2016
Textové pole:    Představení dětí ke dni matek
S pěkným programem připraveným ke dni maminek přišly do našeho domova udělat radost děti z Mateřské školy v Jablunkově a děti z Polské základní školy v Bukovci. Děkujeme dětem a zejména jejich učitelkám.
Fotogalerie
 Vloženo 19. 7. 2016
Textové pole:    Návštěva poutního místa ve Szczyrku
Civilní zaměstnanci našeho domova s několika sestrami měli možnost 19. května 2016 navštívit poutní místo Panny Marie we Szczyrku. Málokdo z nás věděl, že toto tak krásné poutní místo je nedaleko. Dopoledne jsme se soustředili na obnovu ducha, abychom se posílili k další službě, které se věnujeme. A odpoledne jsme obdivovali krásy Boží přírody z hory Skrzyczne, která je 1253 m nad mořem. Zde je několik fotografií. Těší nás, že jsme se pouti modli účastnit v tak hojném počtu. 
Fotogalerie
 Vloženo 19. 7. 2016
Textové pole:    Posezení klientů ke dni matek
Květen je měsícem, ve kterém uctíváme Matku Boží – Pannu Marii. Není proto divu, že právě v tomto měsíci také mají svůj den naše maminky. Protože v našem domově bydlí nejedna maminka, snažíme se také pamatovat na tento svátek v rámci volnočasových aktivit. Naše klientky spolu se sestrami připraví nějaké dobroty a poté se setkávají na společném posezení, kde si společně povídají, zpívají oblíbené písně, vzpomínají na to, co prožily a dělí se o své radosti i starosti.
Fotogalerie
 Vloženo 19. 7. 2016
Textové pole:    Smažení vaječiny
Na středu 1. června jsme naplánovali smažení vaječiny. I když předpověď počasí nebyla nejlepší, riskli jsme to a postarali se o to, aby se téměř všichni obyvatelé domova mohli ocitnout v parku. Akce byla zahájena v 15 hodin. Byla živá hudba, o níž se postaral p. Tománek s p. Pazderou z Blafu, soutěž a také představování nových obyvatel domova, kterých od posledního podobného setkání na podzim nebylo málo. Od východu mezitím začaly připlouvat hrozivé mraky, ale všechno dobře dopadlo - v klidu a pohodě jsme stihli sníst i výbornou vaječinu a před průtrží mračen, která se spustila v 16:45, se nám všem podařilo včas „utéct“ do bezpečí. Akce se zdařila a navíc hojná zálivka z nebe pomohla vyprahlé zemi. 
Fotogalerie
 Vloženo 19. 7. 2016
Textové pole:    Canisterapie
Dne 2. června jsme v našem domově uvítali p. Libuši Kulawiak z Liptaně u Krnova spolu s jejími přáteli - fenkou Kuky a fretkou. Paní Kulawiak se své práci věnuje už deset let a jak sama říká, když práce je zároveň hobby, tak to ani práce není. Paní Kulawiak nám v rozhovoru prozradila, že výcvik asistenčního psa trvá od měsíce do půl roku a Kuky je pro tuto svou úlohu velmi nadaná. Navštěvuje se svou paní domovy pro seniory, zdravotně hendikepované osoby, základní a mateřské školy. Kuky byla celé odpoledne velmi trpělivá, přítulná, každému z klientů se přizpůsobila. Zato fretka byla velmi hravá a živá. 
Fotogalerie
 Vloženo 19. 7. 2016
Textové pole:    Nově obnovená kaple pod Zelenou
Ke kapličkám rádi chodí také klienti domova, podobně jako to dělali zamlada. Protože nohy už neslouží tak, jak dříve, využívají náš tranzit. Počátkem července spolu se sestrami a dobrovolníky navštívili nově obnovenou kapličku pod Zelenou a obdivovali, jaký kus těžké práce tam vykonali „lyščanie“. Při této příležitosti chceme kromě těch, kteří pracovali vlastníma rukama, poděkovat také těm, kteří na opravu kapličky a zakoupení nového zvonu přispěli nebo ještě přispějí také finančně. Obyvatelé místní části Lyski se totiž na nás obrátili s prosbou, zda bychom pozemek i s kaplí nepřijali jako dar do vlastnictví konventu, aby měla nad ní patronát církevní právnická osoba. Děkujeme za důvěru. 
Fotogalerie
 Vloženo 27. 7. 2016
Textové pole:    Jak tráví svůj čas klienti našeho domova

2. srpna: poutní slavnost Porciunkule se letos opravdu vydařila, bylo příjemné slunečné počasí s mírným chladným větříkem
12. srpna: u příležitosti zahájení „Gorolskiego święta“ nám gorole přišli zazpívat také na naše nádvoří
1. září: letošní bramborové hody byly opět spojeny se soutěžením o nejlepší pochoutku z brambor
11. září dopoledne: nechyběli jsme ani letos na pouti do Salajky
11. září: na nádvoří nám opět po roce zpříjemnila nedělní odpoledne svou hrou a zpěvem i dobrým slovem naše místní kapela Jablunkovanka
14. září: uskutečnil se vytoužený výlet na poutní místo Turzovka
29. září: dočkali jsme zprovoznění nového výtahu a také naši vozíčkáři ze všech pater se mohli účastnit opékání párků v parku domova, počasí nám přálo a dobře jsme si pochutnali a také se pobavili
17. října: podnikli jsme pouť autem domova ke kapli Panny Marie Częstochowské na Bartkově
1. – 8. listopadu: navštívili jsme hroby svých blízkých při příležitosti památky na zesnulé
9. - 16. listopadu: již třetím rokem pečeme perníčky pro benefiční akci Střediska rané péče v Olomouci, které se stará o rodiny s dětmi s postižením.
Fotogalerie
 Vloženo 26. 11. 2016
Textové pole:    25. VÝROČÍ OTEVŘENÍ DOMOVA SV. ALŽBĚTY V JABLUNKOVĚ
Na počátku listopadu jsme spolu s těmi, kteří přijali naše pozvání, oslavili výročí otevření domova sv. Alžběty.
V neděli 6. listopadu 2016 jsme v 9:00 poděkovali Pánu Bohu za všechny milosti při slavnostní mši svaté v klášterním kostele a v 10:00 a 15:00 proběhla prezentace naší činnosti spojená s možností organizované prohlídky domova nebo klášterního muzea a jarmarkem výrobků klientů našeho domova. 
V pondělí 7. listopadu jsme se sešli s našimi zaměstnanci, zástupci kraje, města, okolních obcí, se zástupci spolupracujících firem a jinými pozvanými hosty a v 15:00 jsme prožili společnou mši sv., po ní následoval koncert, který připravily s. Judyta a s. Anděla. Následně jsme mohli shlédnout hudebně-taneční scénku o působení dobra a zla, ve které účinkovaly s. Beata a s. Miriam. Poté následovala prezentace domova a poděkování. Nakonec byli hosté pozváni na raut.
V pondělí 21. listopadu jsme se setkali s klienty našeho domova, abychom také jim přiblížili, co všechno se za 25 let jeho trvání, událo. Rovněž mohli shlédnout scénku a nakonec sestry klientům zazpívaly několik písní pro radost a poděkovaly jim mimo jiné také za jejich oběti a modlitby, které jsou nám velkou oporou.
Fotogalerie

 Vloženo 26. 11. 2016
Textové pole:    Můžete si také přečíst článek zaslaný do JABKA 
Jak to bylo před 25 lety
Srdečně zdravím všechny čtenáře. V posledních dnech mne oslovilo několik lidí, abych napsala pár slov do JABKA, proto chci splnit jejich přání. Ač se to nechce věřit, je už tomu 25 let, co jsme se mohli po mnohaleté pauze opět vrátit ke svému poslání a 165 let, co jsou sestry alžbětinky v Jablunkově... (celý článek)
 Vloženo 26. 11. 2016
Textové pole:    Dík za dárky pro obyvatele našeho domova 
Milí přátelé z třinecké farnosti, přijměte prosím naše srdečné poděkování za dárky, které jste přinesli pod Vánoční strom ve vašem kostele. Dárky byly letos určeny klientům našeho domova. Udělaly jim velkou radost. Vážíme si Vaší nezištnosti a lásky, s níž jste dárky připravovali. Děkuji Vám jménem všech sester alžbětinek a klientů domova, kteří u nás prožívají podzim svého života. I my Vám přejeme Boží požehnání do celého příštího roku. A v modlitbě na Vás pamatujeme a také Vás o modlitbu prosíme. s. M. Imelda
Fotogalerie
 Vloženo 1. 2. 2017
Textové pole:    Vánoce utekly jako voda, ale …
zůstaly krásné prožitky a vzpomínky, jež připomínají pořízené fotografie. Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k důstojnému slavení a krásnému prožití Vánoc.
Na tuto událost – oslavu Kristova narození - měli klienti domova i zájemci z naší farnosti možnost připravit se duchovní obnovou, kterou letos vedl O. Henryk OFM. 
Fotogalerie
Krátce před vánocemi navštívily náš domov děti z mateřských a základních škol a svým programem nás a hlavně obyvatele domova vtáhly do vánoční atmosféry.
Fotogalerie
Na Štědrý večer zůstala většina obyvatel domova u nás, ale jejich rodinní příslušníci, známí či dobrovolníci je navštěvovali ještě častěji než jindy. Jejich slavnostní večeři nám přiblíží tyto snímky…
Fotogalerie
Můžete si také prohlédnout fotografie ze slavnostních bohoslužeb, které svým zpěvem k Boží oslavě doprovodila naše schola nebo jiné soubory a sbory: na půlnoční „Lipka“, na Sv. Štěpána – polski chór parafialny a 15. ledna ženský sbor „Melodia“. Svátek Svaté rodiny letos připadl na pátek, proto si manželé obnovili své sliby již na druhý svátek vánoční. V kapli domova zazněl koncert koled v podání omlazeného českého chrámového sboru. Pan Tománek ze skupiny BLAF zahrál a s klienty domova si zazpíval koledy ve společenské místnosti na 3. podlaží. Dalšími hosty byla skupina „Vrkoš“ z Mostů u Jablunkova a učitelé jablunkovské lidové školy umění se svým hudebním programem.
Fotogalerie
Díky úsilí a umu sestry Marty a jejich dobrovolných spolupracovníků mohl být domov i letos hezky vyzdoben. Je moc dobře, že využívají své schopnosti a dary, které jim Pán dal, pro potěšení druhých.
Fotogalerie
Na tři krále, kdy už je sluníčko „o krok dále“, naši duchovní Otcové františkáni požehnali všechny místnosti, v nichž obyvatelé domova bydlí. Klienti se také mohli zapojit do celonárodní tříkrálové sbírky díky rodince Jakubikových, kteří k nám přišli v zastoupení Charity jako koledníci.
Fotogalerie
 Vloženo 1. 2. 2017
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Poskytovaná péče