Textové pole: Kontakt
Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Ze života v domově - rok 2018
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole:    Tři Králové
I letos se u nás koledování událo celkem třikrát, nejprve u sester, pak s dětmi u příležitosti Tříkrálové sbírky vyhlášené Charitou a pak také ve ztvárnění sester a o. Henryka. Naši obyvatelé všechny tříkrálové návštěvy s radostí vítali a byli štědří. Také zůstala ještě pár dní sváteční vůně kadidla. Kéž písmena C+M+B, jimiž byly označeny dveře našich pokojů: „Christus Mansionem Benedicat! Kristus ať žehná tomuto domu!“ zůstanou napsaná na dveřích srdce každého z nás.
Fotogalerie
 Vloženo 15. 3. 2018
Textové pole:    Divadlo Popelka
Letošní ostatkový bál byl skutečně bálem, přišla k nám opravdová Popelka a došlo i na zkoušení střevíčků. Opět jsme spojili divadlo s ponaučením, které se nám hodí do života, že totiž máme být odvážní a laskaví. „Odvaha a laskavost,“ říkala Popelka, „nemyslíte, že to jsou ctnosti hodné krále?“ Na konci divadelního představení byl také tanec našich klientek se šátky. Jak to všechno vypadalo, můžete shlédnout na fotografiích.
 Vloženo 15. 3. 2018
Textové pole:    Postní doba a dvě svědectví z našeho domova
Přijetím popelce začala naše letošní příprava na Velikonoce. Jistě každý z nás si dal nějaké předsevzetí. Je to čas, kdy se máme intenzivněji setkat s Bohem a podívat se na to, co pro nás udělal, setkat se s Jeho pohledem, s Jeho ranami, podívat se Jeho očima na náš život. Skutečně žiji s vědomím, že Bůh se pro mě stal člověkem, pro mě žil, umíral a zemřel za mě? Slova půst, almužna a modlitba ve spojení s Božím činem lásky už nezní tak stroze a přísně…
Druhou postní neděli měl o. Jan Bosco postní kázání při pobožnosti „Gorzkie Żale“ ve znamení paměti na poslední hodinu našeho života na této zemi, také Pán Ježíš prožíval na kříži agónii a zůstane s námi i v té naší, proto přikládám dva pěkné a skutečné příběhy spojené s umíráním v našem domově. šťastná. 	Více
Textové pole:    Pomoc Ukrajině
V polovině dubna v domově proběhla krátká přednáška a prezentace pana Pavla Turoně o Ukrajině. Patří spolu se svou ženou Lucií a svým kolegou Romanem k účastníkům misie, která pomáhá tamním potřebným. Předávají jim dobrovolné dary, navštěvují je, dělají vše pro to, aby se zlepšila jejich životní úroveň, vzdělávají, evangelizují, pomáhají při rekonstrukci, sbírají kompenzační pomůcky, jako jsou např. invalidní vozíky, berly, lůžka a dělají ještě spoustu dalších bohulibých věcí.
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Exkurze až do Japonska
Zatímco venku svítilo teplé jarní slunce a vyhřívalo řádky, do nichž další den byly zasazeny brambory, naši klienti se mohli vydat na virtuální výlet do Japonska. Jejich průvodcem byl p. Ing. Andrzej Göbel, který vloni na podzim Japonsko navštívil. Také jsme si mohli později prohlédnout fotoalba a podívat se tak objektivem fotoaparátu, jak to v Japonsku vypadá a jak se žije na druhé straně světa. 
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Aktivní stáří
V rámci pohybových aktivit sestra Beata nacvičila s našimi klienty pašijovou scénku. Tato scénka byla podkreslena citáty z Písma a hudbou. Byla vhodnou předehrou k začínající postní duchovní obnově. Scénka byla velmi dojemná, protože na jevišti se tentokrát neobjevily řeholní sestry v převleku nebo děti ze škol, ale herci a tanečníky byli obyvatelé našeho domova.
Klienti také cvičí s hůlkami nebo jinými pomůckami - nejraději venku. A necvičí pouze ztuhlé svaly ale také paměť. Postulantka Irena pro ně ráda připravuje AZ kvíz na různá témata.
V rámci volnočasových aktivit se klienti rádi zapojují i do drobných prací spojených se sklizní zeleniny, ovoce nebo bylinek, které upravujeme, abychom měli vitamíny také v zimním období. Čištění angreštu letos nebralo konce... Tak hojná úroda už dlouho nebyla. Děkujeme za to Pánu Bohu.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Dar dětí z Polské základní školy H. Sienkiewicze Jablunkov
Počátkem letošního roku v kuchyni našeho domova dosloužil náš první konvektomat. Je to „trouba“, bez níž už si kuchařky neumí představit vaření, pečení a další přípravu teplých jídel. Byli jsme nuceni koupit nový. A protože tento stroj toho umí hodně, je také cenově náročný…
Netušili jsme, že na nákup tohoto přístroje nám pomohou děti. Krátce před velikonocemi nám zavolala paní učitelka Polské základní školy v Jablunkově. Děti se svými vychovateli se rozhodly věnovat našemu domovu výtěžek sbírky spojené s prodejem výrobků, které tvoří v rámci vyučování a nabízejí je na velikonočním jarmarku. 
S dětmi jsme se mohly také osobně setkat a poděkovat jim. A nyní chceme poděkovat také jejich rodičům i všem učitelům, kteří se na této dobročinné akci podíleli. Nový Convotherm už slouží jako všestranný pomocník v kuchyni našeho domova, kde sestry kuchařky připravují jídlo pro obyvatele, zaměstnance i sestřičky - celkem 120 porcí třikrát denně.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Den matek
Děti z mateřské školky přišly zazpívat a zatančit obyvatelkám našeho domova ke dni matek. Pozornost dětí nepřitahovali jen posluchači programu, ale také želvy v akváriu. Nakonec si je mohly zblízka prohlédnout a pohladit.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Cenu Makropulos za rok 2018 získal Domov sv. Alžběty v Jablunkově
Ministr zdravotnictví uděluje každoročně u příležitosti Mezinárodního dne seniorů připadajícího na 1. říjen výroční cenu Makropulos nazvanou podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.
Cena Makropulos je udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci. 
Na základě doporučení výběrové komise a souhlasu pana ministra Adama Vojtěcha obdržel Cenu Makropulos 2018 náš Domov sv. Alžběty v Jablunkově. Cenu jsme převzaly 1. listopadu 2018, na Nové scéně Národního divadla.
Tisková zpráva MKČR
Upřímně děkujeme těm, kteří naši práci (bez našeho vědomí:) ocenili, nominovali nás a zároveň těm, kteří našemu domovu cenu udělili. 
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Gorolski święto začalo…
V pátek 3. srpna odpoledne si obyvatelé našeho domova mohli zazpívat známé gorolské písně spolu s gorolami, kteří přijeli na ozdobeném voze s koňským spřežením na klášterní nádvoří v rámci úvodního programu „Gorolskigo święta“.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Pan Antonín Klus oceněn „Jablunkovským JABKEM“
Již od roku 2011 vzdává město díky „Jablunkovským jabkem“ osobnostem a subjektům, jejichž činnost má zřetelný časový přesah a úzký vztah k nejvýchodnějšímu městu a regionu. V letošním roce jablunkovští zastupitelé rozhodli, že mezi oceněnými osobnostmi, které se svou záslužnou činností zapsaly do dějin Jablunkova, bude také klient našeho domova pan Antonín Klus, který se spolu s Jaroslavem Legierskim a Aloisem Ruckim zasloužil o výstavbu kapličky na Zelené a záchranu sochy z bourání kaple na Bídě. 
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Sešli jsme se v parku na opékání párků
Ve středu 19. září 2018 se sešli obyvatelé domova se sestrami a dobrovolníky v parku k opékání párků. Bylo krásné slunečné odpoledne. Podzimní sluníčko vylákalo i ty, kteří se obvykle společných akcí neúčastní. Setkání oživily dvě sestry převlečené do lidových krojů s košíkem s podzimním ovocem a zeleninou, který se stal součástí připraveného programu. Soutěžení se střídalo s písněmi, jež zpíval a na kytaře doprovázel pan Tomanek, a klienti se s radostí ke zpěvu přidali. Prožili jsme společně krásné odpoledne.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Oslavili jsme výročí otevření Domova sv. Alžběty
21. listopadu jsme se sešli spolu s klienty a dobrovolníky ve společenské místnosti, abychom oslavili již 27. narozeniny domova. Zpestřením bylo divadlo s názvem „Opowiadani o tym, jak sie to chciało i o tym, jak to być ni miało“. Hlavní myšlenkou bylo ukázat, jak to vypadá, když se sejde více lidí, každý má jiný názor, ale každý z nich je přesvědčen, že to myslí dobře, a pak to dopadne úplně jinak, než to bylo plánováno na začátku. Dopadlo to samozřejmě jinak, než mělo, ale dobře jsme se při tom bavili J. Po divadle nám praktikantky z Vyšší odborné školy Caritas z Olomouce zajistily hudbu ke zpěvu i tanci. A byla to oslava, jak se patří.
Fotogalerie
 Vloženo 9. 2. 2019
Textové pole:    Návštěva Mikuláše
Letos se sv. Mikuláš poněkud opozdil. Do našeho kostela dorazil až 9. prosince, ale děti to neodradilo a dočkaly se dárků pro radost. Po návštěvě kostela sv. Mikuláš zavítal i do domova, aby obdaroval naše seniory, kteří si jeho návštěvy velmi váží a rádi zavzpomínají na dřívější časy. 
Jelikož i zaměstnanci našeho domova pracovali po celý rok s velkým nasazením, přišel sv. Mikuláš také s dárky pro ně. U této příležitosti sestry svým spolupracovníkům zahrály připravené divadlo a společně jsme se mohli pousmát nad tím, že to, co se hrálo, je tak blízké realitě. 
Fotogalerie
 Vloženo 9. 2. 2019
Textové pole:    Adventní duchovní obnova
Nad otázkami spojenými s duchovním životem se mohli zamýšlet klienti našeho domova spolu s přespolními, kteří přijali naše pozvání a rozhodli se účastnit adventní duchovní obnovy, kterou připravil O. Henryk se s. Kamilou a s. Laurencií.
Fotogalerie
 Vloženo 9. 2. 2019
Textové pole:    Aktivity klientů
Kromě podzimního louskání fazolí připravovali naši klienti adventní věnce a před vánocemi ozdobné kytice na pokoje z větviček jehličnanů. Podíleli se také na chystání občerstvení v podobě chlebíčků a cukroví pro hosty, kteří svým vystoupením chtěli s nimi sdílet radost vánoc. 
Fotogalerie
 Vloženo 9. 2. 2019
Textové pole:    Radost obyvatelům domova připravili opět učitelé ZŠ Mosty u Jablunkova
Stejně jako loni se k obdarovávání klientů našeho domova připojily také učitelky ZŠ v Mostech u Jablunkova. Kromě praktických dárků - košíky na ovoce a oblečení, doplňky stravy, čaje, tělová mléka i masti na bolavé klouby, věnovaly i dárky jednotlivým osobám podle jejich potřeb a přání - zimní bundu, zdravotní obuv a troje teplé papuče. Za zorganizování této akce a předání dárků děkujeme zejména p. Mgr. Vlastě Vrzalové.
Jménem klientů, sester a zaměstnanců domova všem dárcům upřímně děkujeme a vyprošujeme hodnost Božího požehnání v roce 2019.
Fotogalerie
 Vloženo 9. 2. 2019
Textové pole:    Přání seniorů domova splněna prostřednictvím Českého rozhlasu
V tomto roce jsme se připojili k projektu Českého rozhlasu, který umožňuje lidem ze široké veřejnosti obdarovat seniora, který žije v domově a má přání, jež není snadné splnit, protože k tomu nemá blízkou osobu nebo nemá dost peněz. Dárci mohou dárky poslat poštou nebo předat obdarovanému osobně. V rámci tohoto projektu byla splněna přání osmi klientů našeho domova, tři dárci přijeli osobně a mohli se s obdarovanými setkat. Obyvatelé našeho domova se díky tomuto projektu, o němž se můžete dovědět víc na adrese: https://www.jeziskovavnoucata.cz/p/o-projektu těší z psychomotorického padáku na pohybové aktivity, dvou slunečníků a stolu pro venkovní posezení, televize se sluchátky, LED světla do zásuvky, gymnastického míče k cvičení, ozdobeného vánočního stromečku a kartonového kufříku s motivem perníkové chaloupky, paní Marie se těší ze speciálního invalidního vozíku. 
Dárci poslali nebo přivezli mnohdy něco navíc – např. sladkosti, které obyvatelům domova pak nadělil „sv. Mikuláš“ a pověsil v noci na kliku každého pokoje. Darovanými perníčky byl také krásně ozdoben vánoční stromek. Ze štědrého srdce a lásky druhých se tak mohou radovat i ti obyvatelé domova, kteří si oficiálně nic nepřáli.
Štědrost a nezištnost dárců, ochota jet k nám i přes celou republiku a předat dárky osobně je pro nás povzbuzením, že v naší společnosti jsou lidé, kteří opravdu chtějí udělat něco dobrého a obětovat pro to svůj čas i finanční prostředky.
Mezi dárky se nečekaně objevil také živý králík. A stal se společníkem všech, kteří mají rádi zvířata. Je milým zpestřením života obyvatel našeho Domova, kteří mu také losováním vybrali jméno Mícek. Jeho domek jsme umístili do společné místnosti, takže ho může kdykoliv kdokoliv navštívit, pohladit nebo jen pozorovat. Ale domeček je často prázdný, protože Mícek cestuje z pokoje do pokoje. Je o něho velký zájem.
Fotogalerie
 Vloženo 9. 2. 2019
Textové pole:    Zpívejme a hrajme k radosti druhých… 
Před vánocemi přišly obyvatelům našeho domova udělat radost svým představením děti z Mateřské školy a ve vánočním období žáci Polské základní školy z Jablunkova. Klientům přišel zahrát a s nimi zazpívat koledy a jiné písně také p. Tomanek. Hezkým dárkem pro klienty domova bylo také ochotnické divadlo z Milíkova, jehož herci zahráli představení nazvané „Flacha“, které diváky přeneslo do časů před sametovou revolucí.
Fotogalerie
 Vloženo 9. 2. 2019
Textové pole:    Štědrý večer a výzdoba
Na štědrý večer měly i letos své místo společná slavnostní modlitba, lámání se oplatkem spojené s přáním k vánocům, tradiční jídla, domácí cukroví, zpívání koled. Náš domov byl opět po roce vánočně vyzdoben a osvětlen. Pokud jste neměli příležitost vidět vše na vlastní oči, zveme Vás na prohlídku prostřednictvím fotogalerie.
K vánocům neodmyslitelně patří i stromky. Srdečně děkujeme za vánoční stromy - dva do kaple nám darovali manželé Lyskovi a čtyři do kostela p. Świerczek. Dík patří také našim ministrantům, kteří ochotně pomáhali při jejich náročném zdobení v kostele, i všem, kteří se ochotně zapojili do výzdoby domova a jeho kaple. 
Fotogalerie
 Vloženo 9. 2. 2019
Textové pole:    Putování k Panně Marii Frýdecké
1. září se spolu s ostatními poutníky našeho děkanátu vydali zástupci z řad klientů našeho domova s doprovodem sestřiček na automobilovou pouť k Panně Marii Frýdecké, aby prosili o nová kněžská a řeholní povolání.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Svátek měly Marie
Jméno Marie nosí největší počet obyvatelek našeho domova. Proto u této příležitosti připravujeme každoročně odpolední program. Zde jsou fotky z toho letošního, který připravila s. Judyta.
Fotogalerie
Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Mezinárodní projekt z rozpočtu Visegrad Fund
Dne 3. září jsme se s našimi seniory vypravili na delší výlet do Kiczyc v Polsku. Spolu s dalšími seniory z Domu pomocy społecznej Betania z Cieszyna (Polsko) a Centra sociálních služeb z Českého Těšína jsme v rámci projektu měli možnost zúčastnit se zde integračních hudebních workshopů. Lidová kapela z Zakopanego bez problému zvládla zahrát a zazpívat české, polské a slovenské lidové písně a senioři se s chutí zapojili do zpěvu ve všech třech jazycích. Po obědě nás členové kapely seznámili s některými druhy lidových hudebních nástrojů. Čas rychle uplynul a bylo třeba se znovu rozjet do svých „domovů“. Celá akce se velmi zdařila, naši klienti na ni dodnes vzpomínají a rádi si zazpívají ze zpěvníků vytištěných pro tuto příležitost. 
Projekt financovaný z rozpočtu International Visegrad Fund přispěl nejen seniorům, ale i pracovníkům domovů, kteří se 25. října sešli na vzdělávací akci v Cieszynie věnované péči o osoby trpící Alzheimerovou chorobou či jinými formami demence. Kurzem účastníky doprovázela s nevšedním nadšením a touhou pomoci takto trpícím lidem p. Marlena Meyer.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Poskytovaná péče