Textové pole: Kontakt
Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Ze života v domově - rok 2015
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole:    Duchovní obnova
V období od 24. do 26. března se v kapli Domova sv. Alžběty konala postní duchovní obnova pro obyvatele našeho domova a další zájemce, kteří měli možnost se k nim připojit. Obnovu vedl Otec františkán Symplicjusz Sobczyk. 

Fotogalerie
Vloženo 1. 4. 2015
Textové pole:    Návštěva z USA
V polovině března jsme měli u nás v domově vzácnou návštěvu – dvě vyučující a dvě studentky vyšší odborné a vysoké školy sociální z USA, které přijaly pozvání vedení Vyšší odborné školy sociální „Caritas” v Olomouci, jež má se školami družbu a realizují výměnné studijní pobyty. Protože s olomouckou školou spolupracuje i náš domov – studenti „Caritasky” absolvují u nás praxe – požádal pan ředitel, zda by mohl s návštěvou USA zavítat také do našeho domova a seznámit ji se službami, které poskytujeme našim seniorům. Také obyvatelé domova měli přiležitost setkat se s hosty ze zahraničí a podělit se s nimi o tom, jak se jim u nás žije. 
Fotogalerie
Vloženo 1. 4. 2015
Textové pole:    A opět je tu únor a bylo třeba udělat bál 
Letos jsme se rozhodli, že klientům domova připravíme „ostatkový” bál již dříve, a to 5. února 2015. Sestry spolu se dvěma studenty bohosloví, kteří byli u nás na čtvrnáctidenní praxi, připravili na úvod divadlo podle pohádky „O houbovém Kubovi a princi Jakubovi”. Divadlo se moc líbilo i těm, kteří je již viděli v televizi, neboť některé scény byly zcela originální J.
Po divadle jako obvakle nás při dalším programu doprovázel hudbou, zpěvem i slovem p. Marian Waszut, kterého si klienti oblíbili natolik, že si musel vzít dovolenou, i když mu to nevycházelo. Děkujeme mu za to mnohokrát.
Fotogalerie
Vloženo 14. 2. 2015
Textové pole:    Oslava Dne matek 
Květen je měsícem zasvěceným Panně Marii, naší nebeské Mamince, a v tomto měsíci také zvlášť pamatujeme na naše pozemské maminky. U příležitosti Dne matek jsme pro naše klientky přichystaly společené posezení u lurdské jeskyně v parku domova spojené se společným programem, vzpomínkami, zpěvem písní i malým pohoštěním, na jehož přípravě se podílely ty z nich, které rády kuchtí.
Fotogalerie
Vloženo 22. 6. 2015
Textové pole:    Proměna klientek
Zajímavou akcí, která měla své místo rovněž v květnu t. r., byla „proměna” dvou obyvatelek našeho domova. Posuďte sami, jak se to profesionálkám v oboru, kterým se svěřily do rukou, podařilo.
Fotogalerie
Vloženo 22. 6. 2015
Textové pole:    Smažení vaječiny v parku
V našem kraji je tradicí, že se na svatodušní svátky smaží vaječina. Ani letos jsme tuto tradici neporušili. Počet vajíček překročil tři stovky J. Děkujeme zvláště dobrovolníkům a všem, kteří přispěli k tomu, aby naši klienti mohli tyto chvíle příjemně prožít. 
Fotogalerie
Vloženo 22. 6. 2015
Textové pole: nahoru
Textové pole:    Střípky ze života obyvatel našeho domova
Letošnímu prázdninovému horku se nepodařilo odradit obyvatele našeho domova od častého pobytu venku v okolí domova - nejčastěji ve stínu, ale i na teplém sluníčku. Podařilo se také znovu pro ně obnovit kanisterapii a felinoterapii, a navíc přibyli jako mazlíčci i králíci, s nimiž začaly do domova přicházet dvě dobrovolnice.
V pátek 31. července přijeli v rámci „Gorolskiego Święta” našim klientům zazpívat Gorole na ozdobeném voze taženém krásnými hnědáky. Za to, že na nás každoročně pamatují, jim patří náš srdečný dík.
 Počátkem září klienti se sestrami oslavili svátek Panny Marie, která je patronkou mnoha našich obyvatelek, společným posezením u „lurdské jeskyně” doprovázeným zpěvem, radostným povídáním, přáním k jmeninám všem Mariím a chutným občerstvením.
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Jabkový den
Ani letos si naši klienti nenechali ujít účast na jabkovém dni, který se konal za radnicí 12. září. Se zájmem sledovali doprovodný program a pochutnali si na nejedné dobrotě, které tam byly k dostání. Mohli také znovu nabídnout výrobky, které spolu s dobrovolníky a sestrami vyrobili, a návštěvníci si je mohli za dobrovolný příspěvek odnést pro radost domů.
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:   Čas párků v parku
Ve čtvrtek 17. září po chladnějších dnech znovu teple hřálo sluníčko a mohli jsme spolu s obyvateli našeho domova, jejich dobrovolníky a rodinnými příslušníky zažít příjemnou atmosféru při opékání párků. Letos tuto oblíbenou akci zpestřil svým zpěvem také dobrý známý klientů domova p. Tománek ze skupiny Blaf, kterému moc děkujeme. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Bramborové hody
Ve čtvrtek 8. října jsme měli možnost ochutnat bramborové speciality v rámci soutěže, které se účastnily tři dvojice složené vždy z jedné klientky našeho domova a jedné dobrovolnice. Všem degustátorům moc chutnalo a vítězství bylo opět těsné. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem organizátorům i soutěžícím.
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Princové jsou na draka, aneb jak jsme oslavili 24. narozeniny domova
26. listopadu jsme spolu s klienty, jejich rodinnými příslušníky, dobrovolníky a dalšími přáteli našeho domova oslavili 24. výročí jeho otevření. Po divadelním představení, které připravily sestřičky, jsme si společně zatančili, zazpívali a zavzpomínali. Už se těšíme na příští rok, kdy bude mít náš domov už čtvrt století.
Fotogalerie
Vloženo 23. 12. 2015
Textové pole:    Návštěva hřbitova
Letošní pěkné podzimní počasí přispělo k tomu, že nejeden z klientů domova mohl díky dopravě našim tranzitem a doprovodu sester navštívit hřbitov stejně jako všichni, kdo pamatují na duše svých blízkých, kteří nás předešli na věčnost.
Fotogalerie
Vloženo 23. 12. 2015
Textové pole:    Mikulášská nadílka
Letos připadla památka sv. Mikuláše - světce, který je známý svými nezištnými dobrými skutky, na neděli. Po druhé mši svaté přišel po krátkém překvapení přeci jen pravý Mikuláš, který si popovídal s dětmi a rozdal jim dárečky. Poté navštívil také obyvatele našeho domova na jejich pokojích. Odpoledne pak nás navštívili mladí z naší farnosti a zahráli klientům domova scénku ze života tohoto světce. Díky všem, kteří dělají radost druhým po vzoru sv. Mikuláše.
Fotogalerie
Vloženo 23. 12. 2015
Textové pole:    Adventní duchovní obnova v roce Božího Milosrdenství
Klienti našeho domova stejně jako věřící, kteří měli zájem, se letos mohli účastnit třídenní adventní duchovní obnovy, kterou nás provázel O. Symplicjusz – františkán, který již druhým rokem u nás působí. Hlavní téma duchovní obnovy bylo „Vejdi branou milosrdenství“. 
Fotogalerie
Vloženo 23. 12. 2015
Textové pole:    Představení dětí PZŠ v Jablunkově
V pondělí 21. prosince nás navštívily děti z 2. třídy polské základní školy a obyvatelům našeho domova zahrály krásně připravené představení. Děkujeme za to, že jste nám přinesli opět kousek dětské radosti. 
Fotogalerie
Vloženo 23. 12. 2015
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Poskytovaná péče