Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Poskytovaná péče
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Sestry alžbětinky

Domov sv. Alžběty v Jablunkově

Domov sv. Alžběty v Jablunkově

Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole: Poslání
Textové pole: Cíle
Textové pole: Zásady
Textové pole: Poskytovaná služba
Textové pole: Cílová skupina
Textové pole: Poskytovaná služba

ubytování
stravování
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
poskytování zdravotní péče, zejména ošetřovatelské a rehabilitační
základní sociální poradenství
duchovní podpora podle individuálních potřeb a přání
Textové pole: Realizované projekty