Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Poskytovaná péče
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Cílová skupina
Textové pole: Poskytovaná služba

Domov sv. Alžběty v Jablunkově

Domov sv. Alžběty v Jablunkově

Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole: Poslání
Textové pole: Zásady
Textové pole: Cíle
Textové pole: Zásady, kterými se řídíme

vidět v každém člověku Bohem milovanou osobu, která je hodna naší lásky a úcty
vytvářet klima vzájemné důvěry
přistupovat ke každému s empatií, trpělivostí, pochopením a laskavostí 
plnit svěřené úkoly zodpovědně, s obětavostí a nezištností  
dobře vzájemně spolupracovat v pracovním týmu 
vnášet svým postojem radost a pokoj podle vzoru sv. Alžběty a sv. Františka 
Textové pole: Realizované projekty