Textové pole: Cíle poskytované služby

poskytovat klientům přiměřenou podporu a pomoc podle skutečných potřeb s využitím jejich vlastních možností
respektovat důstojnost, vůli, práva a soukromí každého klienta a přijímat ho v jeho jedinečnosti
podporovat schopnosti, aktivity a zájmy klientů
zprostředkovávat jim snadný přístup k lékařským a veřejným službám
být nablízku těm, kteří trpí, mírnit jejich bolesti a doprovázet je při nalézání smyslu utrpení
pomáhat klientům vyrovnávat se s vlastním stářím a smrtí a doprovázet je v posledních hodinách pozemského života
Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Poskytovaná péče
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Zásady
Textové pole: Cílová skupina
Textové pole: Poskytovaná služba

Domov sv. Alžběty v Jablunkově

Domov sv. Alžběty v Jablunkově

Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole: Cíle
Textové pole: Poslání
Textové pole: Realizované projekty