Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Poskytovaná péče
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: Poskytovaná služba

Domov sv. Alžběty v Jablunkově

Domov sv. Alžběty v Jablunkově

Textové pole: Dobrovolnictví
Textové pole: Poslání
Textové pole: Cíle
Textové pole: Komu službu poskytujeme?

V Domově sv. Alžběty v Jablunkově poskytujeme službu
osobám starším 60-ti let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby
neposkytujeme službu
osobám, jejichž chování narušuje kolektivní soužití 
osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování služby přizpůsobené jejich specifickým potřebám z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a demence
osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo které trpí závažnou akutní infekční nemocí
osobám trpícím úplnou hluchotou nebo slepotou, které vyžadují speciální formu komunikace.
Textové pole: Cílová skupina
Textové pole: Zásady
Textové pole: Realizované projekty